OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 16, Issue 7, July 2016

Cover Page and Content

Source Apportionment of the Lung Dose of Ambient Submicrometre Particulate Matter

Tuan V. Vu, David C.S. Beddows, Juana Maria Delgado-Saborit, Roy M. Harrison

Small-Scale Study of Siberian Biomass Burning: II. Smoke Hygroscopicity

Olga B. Popovicheva , Natalia M. Persiantseva, Mikhail A. Timofeev, Natalia K. Shonija, Valerii S. Kozlov

Mass Concentrations of Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins and Dibenzofurans (PCDD/Fs) and Heavy Metals in Different Size Fractions of Hospital Solid Waste Incinerator Fly Ash Particles

Guoxia Wei, Hanqiao Liu , Rui Zhang, Yuwen Zhu, Xian Xu

Seasonal Variation, Sources and Transport of Aerosols at Lijiang, Southeast Tibetan Plateau

Ningning Zhang , Junji Cao, Rujin Huang, Yuanqing He, Qiyuan Wang, Chongshu Zhu

Observations of New Particle Formation, Subsequent Growth and Shrinkage during Summertime in Beijing

Jiaoshi Zhang, Zhenyi Chen, Yihuai Lu, Huaqiao Gui , Jianguo Liu, Jie Wang, Tongzhu Yu, Yin Cheng

Emission Regulations Altered the Concentrations, Origin, and Formation of Carbonaceous Aerosols in the Tokyo Metropolitan Area

Takuma Miyakawa , Yugo Kanaya, Yuichi Komazaki, Takao Miyoshi, Hideki Nara, Akinori Takami, Nobuhiro Moteki, Makoto Koike, Yutaka Kondo

Size-Segregated Characteristics of Carbonaceous Aerosols over the Northwestern Indo-Gangetic Plain: Year Round Temporal Behavior

Atinderpal Singh , Neeraj Rastogi, Anil Patel, R.V. Satish, Darshan Singh

Characteristics of Haze Pollution Episodes and Analysis of a Typical Winter Haze Process in Shanghai

Mengfei Zhao, Guangli Xiu , Ting Qiao, Yulan Li, Jianzhen Yu
;