OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 19, Issue 8, August 2019

Cover Page and Content

A Cascade Air Sampler with Multi-nozzle Inertial Filters for PM0.1

Nuttapon Kumsanlas, Suthida Piriyakarnsakul, Pisith Sok, Surapa Hongtieab, Fumikazu Ikemori, Wladyslaw Witold Szymanski, Mitsuhiko Hata, Yoshio Otani, Masami Furuuchi

Characterization of Vibrating Mesh Aerosol Generators

Yu-Mei Kuo, Wei-Hsiang Chan, Chih-Wei Lin, Sheng-Hsiu Huang , Chih-Chieh Chen

A Big Data Analysis of PM2.5 and PM10 from Low Cost Air Quality Sensors near Traffic Areas

Shida Chen, Kangping Cui , Tai-Yi Yu , How-Ran Chao, Yi-Chyun Hsu, I-Cheng Lu, Rachelle D. Arcega, Ming-Hsien Tsai, Sheng-Lun Lin, Wan-Chun Chao, Chunneng Chen, Kwong-Leung J. Yu

Characteristics and Formation Mechanism of Surface Ozone in a Coastal Island of Southeast China: Influence of Sea-land Breezes and Regional Transport

Baoye Hu, Taotao Liu, Yuxiang Yang, Youwei Hong , Mengren Li, Lingling Xu, Hong Wang, Naihua Chen, Xin Wu, Jinsheng Chen

Simultaneous Observations of Nitrogen Dioxide, Formaldehyde and Ozone in the Indo-Gangetic Plain

Mriganka Sekhar Biswas, Sachin D. Ghude, Dinesh Gurnale, Thara Prabhakaran, Anoop S. Mahajan

Effects of Ambient PM2.5 Collected Using Cyclonic Separator from Asian Cities on Human Airway Epithelial Cells

Pratiti H. Chowdhury, Akiko Honda , Sho Ito, Hitoshi Okano, Toshinori Onishi, Makoto Higashihara, Tomoaki Okuda, Toshio Tanaka, Seitarou Hirai, Hirohisa Takano

Speciated PM Composition and Gas and Particle Emission Factors for Diesel Construction Machinery in China

Qingyao Hu, Cheng Huang , Liping Qiao, Yingge Ma, Qiang Yang, Wei Tang, Min Zhou, Shuhui Zhu, Shengrong Lou, Shikang Tao, Yun Chen, Li Li

Global Research Trends in Health Effects of Volatile Organic Compounds during the Last 16 Years: A Bibliometric Analysis

Shumin Cheng, Jiale Zhang, Yujing Wang, Daqing Zhang, Guopeng Teng, Guo-Ping Chang-Chien, Qianli Huang , Yu-Bo Zhang , Ping Yan
;