OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 18, Issue 12, December 2018

Cover Page and Content

Accumulation and Coarse Modes Particle Concentrations during Dew Formation and Precipitation

Tareq Hussein , Larisa Sogacheva, Tuukka Petäjä

Experimental and Modeling Studies of SO3 Homogeneous Formation in the Post-Flame Region

Haiping Xiao, Cong Qi , Qiyong Cheng, Chaozong Dou, Xiang Ning, Yu Ru

High Resistance to Na Poisoning of the V2O5-Ce(SO4)2/TiO2 Catalyst for the NO SCR Reaction

Yanrong Chen, Mingxuan Wang, Xuesen Du , Jingyu Ran, Li Zhang, Dingling Tang

PMF-GAS Methods to Estimate Contributions of Sources and Oxygen for PM2.5, Based on Highly Time-Resolved PM2.5 Species and Gas Data

Yingze Tian , Qianqian Xue, Zhimei Xiao, Kui Chen, Yinchang Feng

Characterization of PM1-Bound Metallic Elements in the Ambient Air at a High Mountain Site in Northern China

Jun-Jie Yue, Roberta Palmiero, Yang-Yang Han, Yan Wang, Qian-Qian Li, Tuo-Yu Zhang, Meiqing Sun, Hong Wang, Guangping Yu, Xian-Liang Yi, Peng-Hui Li , Ya-Qin Ji , Li-Qiong Guo

Concentration and Influence Factors of Organochlorine Pesticides in Atmospheric Particles in a Coastal Island in Fujian, Southeast China

Liping Jiao , Qibin Lao, Liqi Chen , Fajin Chen, Xia Sun, Meixun Zhao

Size Distributions of Water-soluble Inorganic Ions in Atmospheric Aerosols during the Meiyu Period on the North Shore of Taihu Lake, China

Duanyang Liu , Yan Su, Huaqing Peng, Wenlian Yan, Yi Li, Xuejun Liu, Bin Zhu, Honglei Wang, Xiliang Zhang

Evaluation and Application of a Passive Air Sampler for Atmospheric Volatile Organic Compounds

Cenyan Huang, Lei Tong, Xiaorong Dai, Hang Xiao

Fuel Economy and Volatile Organic Compound Exhaust Emission for Motorcycles with Various Running Mileages

Jiun-Horng Tsai, Yung-Chen Yao, Pei-Hsiu Huang, Hung-Lung Chiang

Concentration and Seasonal Variation of Halogenated Flame Retardants at a CAWNET Background Site in Central China

Zhen Yang, Tian Lin, Hairong Cheng , Zuwu Wang, Zhineng Cheng, Xiaopu Lyu, Lingxi Zhan, Gan Zhang

Atmospheric PM2.5, Total PCDD/Fs-WHO2005-TEQ Level and Wet Deposition: Cases of Jinan and Weihai Cities, China

Yixiu Zhao, Kangping Cui , Shida Chen, Zhiming Yin, How-Ran Chao , Guo-Ping Chang-Chien

Sensitivity Analysis of Atmospheric PM2.5-Bound Content and Dry Deposition of Total PCDD/Fs-TEQ: In the Case of Xiamen and Zhangzhou, China

Shida Chen, Kangping Cui , Yixiu Zhao, Zhiming Yin, How-Ran Chao , Guo-Ping Chang-Chien

Emission Factors of NOx, SO2, and PM for Bathing, Heating, Power Generation, Coking, and Cement Industries in Shanxi, China: Based on Field Measurement

Zhiyong Li , Yao Hu, Lan Chen, Lei Wang, Dong Fu , Huiqiao Ma, Lin Fan, Caixiu An, Aiqin Liu
;