OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 18, Issue 2, February 2018

Cover Page and Content

In Situ FT-IR and DFT Study of the Synergistic Effects of Cerium Presence in the Framework and the Surface in NH3-SCR

Yinming Fan, Wei Ling, Lifu Dong, Shihui Li, Chenglong Yu, Bichun Huang , Hongxia Xi
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0148
PDF

Black Carbon and Ozone Variability at the Kathmandu Valley and at the Southern Himalayas: A Comparison between a “Hot Spot” and a Downwind High-Altitude Site

Davide Putero , Angela Marinoni, Paolo Bonasoni, Francescopiero Calzolari, Maheswar Rupakheti, Paolo Cristofanelli

Spectral Properties of Black Carbon Produced during Biomass Burning

Chaithanya D. Jain , Harish S. Gadhavi, Tushar Wankhede, Kanakaraju Kallelapu, Suryasree Sudhesh, Lidiya N. Das, Rahul U. Pai, Achuthan Jayaraman
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0102
PDF

Chemical Compositions and Liquid Water Content of Size-Resolved Aerosol in Beijing

Jie Su, Pusheng Zhao , Qun Dong
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0122
PDF

Radiative Forcing of Carbonaceous Aerosols over Two Urban Environments in Northern India

Abhilash S. Panicker , Rathod Aditi, Gufran Beig, Kaushar Ali, Fabien Solmon
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0056
PDF

A Modeling Study of the Impact of Crop Residue Burning on PM2.5 Concentration in Beijing and Tianjin during a Severe Autumn Haze Event

Yike Zhou, Zhiwei Han , Ruiting Liu, Bin Zhu, Jiawei Li, Renjian Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0334
PDF

Seasonal Variations of Atmospheric Particulate Matter and its Content of Heavy Metals in Klang Valley, Malaysia

Rasheida E. Elhadi, Ahmad Makmom Abdullah , Abdul Halim Abdullah, Zulfa Hanan Ash’aari, Md Firoz Khan
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0113
PDF

Variation of PM2.5 Chemical Compositions and their Contributions to Light Extinctions in Seoul

Seung-Myung Park, In-Ho Song, Jong Sung Park, Jun Oh, Kwang Joo Moon, Hea Jung Shin, Jun Young Ahn, Min-Do Lee, Jeonghwan Kim, Gangwoong Lee
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0369
PDF

Evolution of Key Chemical Components in PM2.5 and Potential Formation Mechanisms of Serious Haze Events in Handan, China

Chengyu Zhang, Litao Litao Wang , Mengyao Qi, Xiao Ma, Le Zhao, Shangping Ji, Yu Wang, Xiaohan Lu, Qing Wang, Ruiguang Xu, Yongliang Ma
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0386
PDF

Pollution Characteristics of Water-Soluble Ions in Aerosols in Urban Area in Beibei of Chongqing

Yanpei Li, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xiaoxi Li, Xinhua He, Changsheng Jiang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0500
PDF

Concentration, Chemical Composition and Origin of PM1: Results from the First Long-term Measurement Campaign in Warsaw (Poland)

Grzegorz Majewski , Wioletta Rogula-Kozłowska, Katarzyna Rozbicka, Patrycja Rogula-Kopiec, Barbara Mathews, Andrzej Brandyk
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0221
PDF

Evaluation and Application of an Online Coupled Modeling System to Assess the Interaction between Urban Vegetation and Air Quality

Jianbo Yang, Hongnian Liu , Jianning Sun

Significant Decrease of PM2.5 in Beijing Based on Long-Term Records and Kolmogorov–Zurbenko Filter Approach

Ziyin Zhang , Zhiqiang Ma, Seong-Joong Kim
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0011
PDF

Source Apportionment of PM10 at an Urban Site of a South Asian Mega City

Imran Shahid , Muhammad Usman Alvi, Muhammad Zeeshaan Shahid, Khan Alam, Farrukh Chishtie

Effects of Chemical Composition of PM2.5 on Visibility in a Semi-Rural City of Sichuan Basin

Yun-Chun Li , Man Shu, Steven Sai Hang Ho , Jian-Zhen Yu, Zi-Bing Yuan, Zi-Fang Liu, Xian-Xiang Wang, Xiao-Qing Zhao

Temporal Variation of Atmospheric Static Electric Field and Air Ions and their Relationships to Pollution in Shanghai

Yifan Wang, Yanyu Wang, Junyan Duan, Tiantao Cheng , Hailin Zhu, Xin Xie, Yuehui Liu, Yan Ling, Xiang Li, Hongli Wang, Mei Li, Renjian Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0248
PDF

Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 and Long-Range Transport from Northeast Asia Continent to Niigata in Eastern Japan

Ping Li , Keiichi Sato, Hideo Hasegawa, Minqun Huo, Hiroaki Minoura, Yayoi Inomata, Naoko Take, Akie Yuba, Mari Futami, Tsukasa Takahashi, Yuka Kotake

Aerosol Vertical Distribution and Typical Air Pollution Episodes over Northeastern China during 2016 Analyzed by Ground-Based Lidar

Hujia Zhao, Huizheng Che , Yaqiang Wang, Yunsheng Dong, Yanjun Ma, Xiaoxiao Li, Ye Hong, Hongbin Yang, Yuche Liu, Yangfeng Wang, Ke Gui, Tianze Sun, Yu Zheng, Xiaoye Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0327
PDF

Weather Condition Dominates Regional PM2.5 Pollutions in the Eastern Coastal Provinces of China during Winter

Zhe Cai, Fei Jiang , Jingming Chen, Ziqiang Jiang, Xiaoyuan Wang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0140
PDF

Ozone in China: Spatial Distribution and Leading Meteorological Factors Controlling O3 in 16 Chinese Cities

Xi Gong, Song Hong , Daniel A. Jaffe

Field Measurements for Quantifying Semi-Volatile Aerosol Influence on Physical and Optical Properties of Ambient Aerosols in the Kathmandu Valley, Nepal

Sujan Shrestha , Siva Praveen Puppala , Bhupesh Adhikary, Kundan Lal Shrestha, Arnico K. Panday

Spatial Characterization of Black Carbon Mass Concentration in the Atmosphere of a Southeast Asian Megacity: An Air Quality Case Study for Metro Manila, Philippines

Honey Dawn Alas , Thomas Müller, Wolfram Birmili, Simonas Kecorius, Maria Obiminda Cambaliza, James Bernard B. Simpas, Mylene Cayetano, Kay Weinhold, Edgar Vallar, Maria Cecilia Galvez, Alfred Wiedensohler

Spatio-Temporal Variation of PM2.5 Pollution and its Relationship with Meteorology among Five Megacities in China

Danting Zhao, Hong Chen , Xiaoke Sun, Zhuanzhuan Shi
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0351
PDF

Concentration of Ultrafine Particles near Roadways in An Urban Area in Chicago, Illinois

Sheng Xiang, Zhice Hu, Wenjuan Zhai, Dongqi Wen, Kenneth E. Noll
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0347
PDF

On the Morphology and Composition of Particulate Matter in an Urban Environment

Bahadar Bahadar Zeb, Khan Khan Alam , Armin Armin Sorooshian, Thomas Blaschke, Ifthikhar Ahmad, Imran Shahid
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0340
PDF

Vertical Ozone Concentration Profiles in the Arabian Gulf Region during Summer and Winter: Sensitivity of WRF-Chem to Planetary Boundary Layer Schemes

Christos Fountoukis , Mohammed A. Ayoub, Luis Ackermann, Daniel Perez-Astudillo, Dunia Bachour, Ivan Gladich, Ross D. Hoehn

Regional Characteristics of NO2 Column Densities from Pandora Observations during the MAPS-Seoul Campaign

Heesung Chong, Hana Lee, Ja-Ho Koo, Jhoon Kim, Ukkyo Jeong, Woogyung Kim, Sang-Woo Kim, Jay R. Herman, Nader K. Abuhassan, Junyoung Ahn, Jeong-Hoo Park, Sang-Kyun Kim, Kyung-Jung Moon, Won-Jun Choi, Sang Seo Park
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0341
PDF

18-Year Ambient PM2.5 Exposure and Night Light Trends in Indian Cities: Vulnerability Assessment

Rupali Pal, Sourangsu Chowdhury, Sagnik Dey , Anu Rani Sharma
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0425
PDF

Air Quality in the Sydney Metropolitan Region during the 2013 Blue Mountains Wildfire

Rupak Aryal , Dom Kafley, Simon Beecham, Lidia Morawska

Source Profiles for PM10-2.5 Resuspended Dust and Vehicle Exhaust Emissions in Central India

Shamsh Pervez , Shahina Bano, John G. Watson, Judith C. Chow , Jeevan Lal Matawle, Anjali Shrivastava, Suresh Tiwari, Yasmeen Fatima Pervez

Elemental Composition and Source Apportionment of Fine and Coarse Particles at Traffic and Urban Background Locations in Athens, Greece

Georgios Grivas , Stavros Cheristanidis, Archontoula Chaloulakou, Petros Koutrakis, Nikos Mihalopoulos

Investigation of Diurnal Pattern of Generation and Resuspension of Particles Induced by Moving Subway Trains in an Underground Tunnel

Sang-Hee Woo, Jong Bum Kim, Gwi-Nam Bae , Moon Se Hwang, Gil Hun Tahk, Hwa Hyun Yoon, Se-Jin Yook
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0444
PDF

PAH Profiles of Emitted Ashes from Indoor Biomass Burning across the Beijing-Tianjin-Hebei Region and Implications on Source Identification

Zhiyong Li , Lin Fan, Lei Wang, Huiqiao Ma, Yao Hu, Yunjun Jiang, Caixiu An, Aiqin Liu, Jinbao Han, Hui Jin
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0588
PDF

Commuting in Los Angeles: Cancer and Non-Cancer Health Risks of Roadway, Light-Rail and Subway Transit Routes

Christopher Lovett, Farimah Shirmohammadi, Mohammad H. Sowlat, Constantinos Sioutas
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0331
PDF

Airborne Particulate Matter: An Investigation of Buildings with Passive House Technology in Hungary

Krisztina Szirtesi , Anikó Angyal, Zoltán Szoboszlai, Enikő Furu, Zsófia Török, Titusz Igaz, Zsófia Kertész
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0158
PDF

Chemical Characterization of PM1-2.5 and its Associations with PM1, PM2.5-10 and Meteorology in Urban and Suburban Environments

Jana Kozákovác , Cecilia Leoni, Miroslav Klán, Jan Hovorka, Martin Racek, Martin Koštejn, Jakub Ondráček, Pavel Moravec, Jaroslav Schwarz

Health Risk of Ambient PM10-Bound PAHs at Bus Stops in Spring and Autumn in Tianjin, China

Taosheng Jin , Miao Han, Kun Han, Xuemei Fu, Limin Xu, Xiaohong Xu
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0461
PDF

Characteristics and Source Identification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and n-Alkanes in PM2.5 in Xiame

Ningning Zhang , Junji Cao, Lijuan Li, Steven Sai Hang Ho, Qiyuan Wang, Chongshu Zhu, Linlin Wang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0493
PDF
;