OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 17, Issue 10, October 2017

Cover Page and Content

Experimental Study on Repetition Frequency of Drop/Jet Movement in Electro-Spraying of Deionized Water

Zhentao Wang , Lin Tian, Lei Xia, Jingliang Dong, Junfeng Wang, Jiyuan Tu
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0174
PDF

Experimental Investigation of a Condensation Particle Counter Challenged by Particles with Varying Wettability to Working Liquid

Longfei Chen, Xin Zhang, Cuiqi Zhang, Mohsin Raza, Xinghua Li

Computational Fluid Dynamic Modelling of Particle Charging and Collection in a Wire-to-Plate type Single-Stage Electrostatic Precipitator

Ji-Woon Park, Chul Kim, Jaehong Park, Jungho Hwang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0176
PDF

Improved Photocatalytic Air Cleaner with Decomposition of Aldehyde and Aerosol-Associated Influenza Virus Infectivity in Indoor Air

Kimiyasu Shiraki , Hiroshi Yamada, Yoshihiro Yoshida, Ayumu Ohno, Teruo Watanabe, Takafumi Watanabe, Hiroyuki Watanabe, Hidemitsu Watanabe, Masao Yamaguchi, Fumio Tokuoka, Shigeatsu Hashimoto, Masakazu Kawamura, Norihisa Adachi
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0220
PDF

Fogs and Air Quality on the Southern California Coast

Alexandra J. Boris, Denise C. Napolitano, Pierre Herckes, Andrea L. Clements, Jeffrey L. Collett, Jr.

Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385
PDF

Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa

Mingfu Cai, Haobo Tan , Chak K. Chan, Michihiro Mochida, Shiro Hatakeyama, Yutaka Kondo, Misha I. Schurman, Hanbing Xu, Fei Li, Kojiro Shimada, Liu Li, Yange Deng, Hikari Yai, Atsushi Matsuki, Yiming Qin, Jun Zhao
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0020
PDF

Transboundary Transport of Nitrogen Oxides from the Asian Continent to Fukue Island, Japan: Analyses of Long-Range Transport of Nitrogen Compounds

Yasuhiro Sadanaga , Ryo Takaji, Akinori Takami, Hiroshi Bandow

Modeling the Long-Range Transport of Particulate Matters for January in East Asia using NAQPMS and CMAQ

Zhe Wang , Syuichi Itahashi, Itsushi Uno, Xiaole Pan, Kazuo Osada, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa, Kei Tamura, Zifa Wang

Contributions of Long-Range Transported and Locally Emitted Nitrate in Size-Segregated Aerosols in Japan at Kyushu and Okinawa

Shiori Tatsuta, Kojiro Shimada, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

Aqueous Secondary Organic Aerosol Formation in Ambient Cloud Water Photo-Oxidations

Misha I. Schurman , Alexandra Boris, Yury Desyaterik, Jeffrey L. Collett Jr.

Model Estimation of Sulfate Aerosol Sources Collected at Cape Hedo during an intensive Campaign in October–November, 2015

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Shiori Tatsuta, Yuta Taniguchi, Chak Keung Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0592
PDF

Concentration Variations in Particulate Matter in Seoul Associated with Asian Dust and Smog Episodes

Young Sung Ghim , Jin Young Kim, Young-Soo Chang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0414
PDF

A Comparative Study on Fog and Dew Water Chemistry at New Delhi, India

Supriya Nath, Sudesh Yadav
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0033
PDF

Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin

Physicochemical Properties of Individual Airborne Particles in Beijing during Pollution Periods

Wenhua Wang, Longyi Shao , Menglong Guo, Cong Hou, Jiaoping Xing, Fan Wu

Transboundary and Local Air Pollutants in Western Japan Distinguished on the Basis of Ratios of Metallic Elements in Size-Segregated Aerosols

Yuta Taniguchi, Kojiro Shimada, Akinori Takami, Neng-Huei Lin, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Shiro Hatakeyama

PM10 Sampling and AOD Trends during 2016 Winter Fog Season in the Islamabad Region

Gufran Bulbul, Imran Shahid, Farrukh Chishtie , Muhammad Zeeshaan Shahid, Rabia Ali Hundal, Fatima Zahra, Muhammad Imran Shahzad
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0014
PDF

Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

In Situ FT-IR and DFT Study of the Synergistic Effects of Cerium Presence in the Framework and the Surface in NH3-SCR

Yinming Fan, Wei Ling, Lifu Dong, Shihui Li, Chenglong Yu, Bichun Huang , Hongxia Xi
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0148
PDF

Observed and Modeled Mass Concentrations of Organic Aerosols and PM2.5 at Three Remote Sites around the East China Sea: Roles of Chemical Aging

Yugo Kanaya , Hitoshi Matsui, Fumikazu Taketani, Xiaole Pan, Yuichi Komazaki, Zifa Wang, Limseok Chang, Daeil Kang, Minhyeok Choi, Sung-Yong Kim, Chang-Hee Kang, Akinori Takami, Hiroshi Tanimoto, Kohei Ikeda, Kazuyo Yamaji

Characteristics of Summertime Volatile Organic Compounds in the Lower Free Troposphere: Background Measurements at Mt. Fuji

Chang-Feng Ou-Yang, Chih-Chung Chang , Jia-Lin Wang, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Shungo Kato, Jia-Yang Chiu, Guey-Rong Sheu, Neng-Huei Lin

Influence of Long-Range Transport of Siberian Biomass Burning at the Mt. Bachelor Observatory during the Spring of 2015

Pao Baylon , Daniel A. Jaffe, Joost de Gouw, Carsten Warneke

Aerosol Pollutants during Agricultural Biomass Burning: A Case Study in Ba Vi Region in Hanoi, Vietnam

Olga B. Popovicheva , Natalia K. Shonija, Natalia Persiantseva, Mikhail Timofeev, Evangelia Diapouli, Konstantinos Eleftheriadis, Laura Borgese, Xuan A. Nguyen
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0111
PDF

Spatial and Temporal Characteristics and Main Contributing Regions of High PM2.5 Pollution in Hong Kong

Hui Ding, Yonghong Liu, Zhi Yu , Ching Cheung, Juanming Zhan
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0412
PDF

Measurement of Ambient PAHs in Kumamoto: Differentiating Local and Transboundary Air Pollution

Taichi Sugiyama, Kojiro Shimada , Kaori Miura, Neng-Huei Lin, Yong Pyo Kim, Chak K. Chan, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

Combined Impact of Tropical Cyclones and Surrounding Circulations on Regional Haze-Fog in Northern China

Ziqi Cao, Lifang Sheng , Qian Liu, Yina Diao, Wencai Wang, Wenjun Qu
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0549
PDF

Characteristics, Sources, and Health Risk Assessment of Trace Elements in PM10 at an Urban Site in Chengdu, Southwest China

Xin Cheng, Yi Huang , Shi-Peng Zhang, Shi-Jun Ni, Zhi-Jie Long
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0112
PDF

Ground-Level NO2 in Urban Beijing: Trends, Distribution, and Effects of Emission Reduction Measures

Nianliang Cheng, Yunting Li , Feng Sun, Chen Chen, Buying Wang, Qian Li, Peng Wei, Bingfen Cheng
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0092
PDF

Evaluation and Application of an Online Coupled Modeling System to Assess the Interaction between Urban Vegetation and Air Quality

Jianbo Yang, Hongnian Liu , Jianning Sun

Distribution and Source of Chemical Elements in Size-Resolved Particles in Zhengzhou, China: Effects of Regional Transport

Shenbo Wang, Qishe Yan, Fei Yu, Qun Wang, Liuming Yang, Ruiqin Zhang, Shasha Yin
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0126
PDF

Significant Decrease of PM2.5 in Beijing Based on Long-Term Records and Kolmogorov–Zurbenko Filter Approach

Ziyin Zhang , Zhiqiang Ma, Seong-Joong Kim
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0011
PDF

Characteristics of Pollutants and Boundary Layer Structure during Two Haze Events in Summer and Autumn 2014 in Shenyang, Northeast China

Xiaolan Li, Yangfeng Wang, Hujia Zhao, Ye Hong, Ningwei Liu, Yanjun Ma
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0100
PDF

Preparation and Characterization of CeO2-MoO3/TiO2 Catalysts for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3

Ye Jiang , Xuechong Wang, Zhimin Xing, Changzhong Bao, Guitao Liang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0352
PDF

Effects of Seasonality and Transport Route on Chemical Characteristics of PM2.5 and PM2.5-10 in the East Asian Pacific Rim Region

Chi-Fu Yeh, Chon-Lin Lee , Peter Brimblecombe

Fabrication and Characterization of Polysulfone Membranes Coated with Polydimethysiloxane for Oxygen Enrichment

Kok Chung Chong , Soon Onn Lai, Woei Jye Lau, Hui San Thiam, Ahmad Fauzi Ismail, Abdul Karim Zulhairun
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0571
PDF

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) at High Mountain Site in North China: Concentration, Source and Health Risk Assessment

Jing Liu, Yan Wang, Peng-Hui Li , You-Ping Shou , Tao Li, Min-Min Yang, Lei Wang, Jun-Jie Yue, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0288
PDF

PM2.5 Meets Blood: in vivo Damages and Immune Defense

Xiangyu Zhang, Jingjing Kang, Haoxuan Chen, Maosheng Yao , Jinglin Wang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0167
PDF

Numerical Simulation and Experimental Validation for the Filtration Performance of Fibrous Air Filter Media with LB Method

Bin Zhou , Yang Xu, Jia-Qi Fan, Li-Ping Chen, Fei Li, Ke Xue
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0554
PDF

Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0494
PDF

Optimized Broadband Extinction Method for Retrieving 500 nm AOD with Long-Term Direct Solar Radiation: Model Test and Application

Jinyuan Xin , Yongjing Ma , Ruixia Liu, Lingbin Kong, Lili Wang, Yining Ma, Wenyu Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0591
PDF

Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422
PDF

The Source Apportionment of Primary PM2.5 in an Aerosol Pollution Event over Beijing-Tianjin-Hebei Region Using WRF-Chem, China

Yinglong Zhang, Bin Zhu , Jinhui Gao, Hanqing Kang, Peng Yang, Lili Wang, Junke Zhang

Sensitivity Analysis of Chemical Mechanisms in the WRF-Chem Model in Reconstructing Aerosol Concentrations and Optical Properties in the Tibetan Plateau

Junhua Yang, Shichang Kang , Zhenming Ji

A Simulation Study on PM2.5 Sources and Meteorological Characteristics at the Northern tip of Taiwan in the Early Stage of the Asian Haze Period

Ming-Tung Chuang , Charles C.-K. Chou, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Ta-Chi Hsiao, Tang-Huang Lin, Joshua S. Fu, Shantanu Kumar Pani, Yun-Ru Lu, Tsung-Yeh Yang

On the Origin of Surface Ozone Episode in Shanghai over Yangtze River Delta during a Prolonged Heat Wave

Jian-Bin Wu , Qian Wang, Huansheng Chen , Yuqia Zhang, Oliver Wild
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0101
PDF

Evaluation of Respirator Filter Media under Inhalation-only Conditions

Qiang Wang, Laleh Golshahi , Da-Ren Chen

Application of Gas Cyclone–Liquid Jet Absorption Separator for Flue-Gas Desulfurization

Yi-Mou Wang, Xue-Jing Yang, Peng-Bo Fu, Liang Ma , An-Lin Liu, Meng-Ya He
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0574
PDF

CO2 Capture Behaviors of Amine-Modified Resorcinol-Based Carbon Aerogels Adsorbents

Wenjing Xie, Meiqing Yu, Rui Wang

Study of Flow Patterns in Two-Stage Mode of Moving Granular Bed Filter

Chia-Wei Chang, Shu-San Hsiau , Yi-Shun Chen, Yan-Pin Chyou, Jiri Smid
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0588
PDF

On the "WFC12" Special Issue for the 12th World Filtration Congress

David Y.H. Pui, Wilhelm Höflinger, Jing Wang, Chuen-Jinn Tsai
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0332

A Low Cost System for Detecting Fog Events and Triggering an Active Fog Water Collector

Peter Weiss-Penzias , Daniel Fernandez, Robert Moranville, Chad Saltikov
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0508
PDF
;