OPEN ACCESS

List of Articles

Volume 18, Issue 10, October 2018

Cover Page and Content

Aerosol Chamber Characterization for Commercial Particulate Matter (PM) Sensor Evaluation

Dian Ahmad Hapidin, Casmika Saputra, Dian Syah Maulana, Muhammad Miftahul Munir , Khairurrijal Khairurrijal
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0611
PDF

A Study on Electrical Charge Distribution of Aerosol Using Gerdien Ion Counter

Yun-Haeng Joe, Joonmok Shim, Il-Kyoung Shin, Se-Jin Yook, Hyun-Seol Park
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0309
PDF

Development of Aerosol-LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) for Real-time Monitoring of Process-induced Particles

Gibaek Kim, Kyoungtae Kim, Hyunok Maeng, Haebum Lee, Kihong Park
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0312
PDF

Electrochemical Detection of Airborne Influenza Virus using Air Sampling System

Hyeong-U Kim, Junhong Min, Geunsang Park, Dongjoo Shin, Giwoon Sung, Taesung Kim , Min-Ho Lee

Development and Performance Evaluation of a Porous Tube Dilutor for Real-time Measurements of Fine Particles in High-humidity Environments

Chang Gyu Woo, Ki-Jung Hong, Hak-Joon Kim, Yong-Jin Kim, Bangwoo Han , Jeongeun An, Su Ji Kang, Sung-Nam Chun
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0319
PDF

Two-way Relationship between Aerosols and Fog: A Case Study at IGI Airport, New Delhi

Pramod Digambar Safai , Sachin Ghude, Prakash Pithani, Somnath Varpe, Rachana Kulkarni, Kiran Todekar, Suresh Tiwari, Dilip Motiram Chate, Thara Prabhakaran, Rajendra Kumar Jenamani, Madhavan Nair Rajeevan
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0542
PDF

Impact of Biomass Burning Plumes on the Size-segregated Aerosol Chemistry over an Urban Atmosphere at Indo-Gangetic Plain

Abhinandan Ghosh, Arindam Roy, Abhijit Chatterjee , Sanat K. Das, Sanjay K. Ghosh, Sibaji Raha

Implication of Light Absorption Enhancement and Mixing State of Black Carbon (BC) by Coatings in Hong Kong

Guo-Liang Li, Li Sun, Kin-Fai Ho, Ka-Chun Wong, Zhi Ning

Chemical and Optical Properties of Atmospheric Aerosols during the Polluted Periods in a Megacity in the Yangtze River Delta, China

Xingna Yu , Li Shen, Sihan Xiao, Jia Ma, Rui Lü, Bin Zhu, Jianlin Hu, Kui Chen, Jun Zhu
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0572
PDF

Seasonal Source Apportionment of PM2.5 in Ningbo, a Coastal City in Southeast China

Mengren Li, Min Hu , Qingfeng Guo, Tianyi Tan, Bohan Du, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Song Guo, Weifeng Wang, Yingguo Fan, Dandan Xu
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0011
PDF

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Urban Street Dust of Huanggang, Central China: Status, Sources and Human Health Risk Assessment

Jia Liu, Jiaquan Zhang , Changlin Zhan, Hongxia Liu, Li Zhang, Tianpeng Hu, Xinli Xing, Chengkai Qu
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0048
PDF

Source Apportionment of Rare Earth Elements in PM2.5 in a Southeast Coastal City of China

Gongren Hu, Shanshan Wang, Ruilian Yu , Zongwei Zhang, Xiaoming Wang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0559
PDF

Experimental and Modeling Studies of SO3 Homogeneous Formation in the Post-flame Region

Haiping Xiao, Cong Qi , Qiyong Cheng, Chaozong Dou, Xiang Ning, Yu Ru
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0026
PDF

High Resistance to Na Poisoning of the V2O5-Ce(SO4)2/TiO2 Catalyst for the NO SCR Reaction

Yanrong Chen, Mingxuan Wang, Xuesen Du , Jingyu Ran, Li Zhang, Dingling Tang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0521
PDF

Concentration and Influence Factors of Organochlorine Pesticides in Atmospheric Particles in a Coastal Island in Fujian, Southeast China

Liping Jiao , Qibin Lao, Liqi Chen , Fajin Chen, Xia Sun, Meixun Zhao

Spatiotemporal Variation, Source Analysis, and Health Risk Assessment of Particle-bound PAHs in Urumqi, China

Maimaiti Simayi, Palida Yahefu , Mengxin Han

Optical Properties of Near-surface Urban Aerosols and their Chemical Tracing in a Mediterranean City (Athens)

Dimitris Katsanos, Aikaterini Bougiatioti, Eleni Liakakou, Dimitris G. Kaskaoutis, Iasonas Stavroulas, Despina Paraskevopoulou, Maria Lianou, Basil E. Psiloglou, Evangelos Gerasopoulos, Christodoulos Pilinis, Nikolaos Mihalopoulos

Size Distributions of Water-soluble Inorganic Ions in Atmospheric Aerosols during the Meiyu Period on the North Shore of Taihu Lake, China

Duanyang Liu , Yan Su, Huaqing Peng, Wenlian Yan, Yi Li, Xuejun Liu, Bin Zhu, Honglei Wang, Xiliang Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0123
PDF

Characterization of PM1-bound Metallic Elements in the Ambient Air at a High Mountain Site in Northern China

Jun-Jie Yue, Roberta Palmiero, Yang-Yang Han, Yan Wang, Qian-Qian Li, Tuo-Yu Zhang, Meiqing Sun, Hong Wang, Guangping Yu, Xian-Liang Yi, Peng-Hui Li , Ya-Qin Ji , Li-Qiong Guo
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0129
PDF

Characteristics of Organic Carbon and Elemental Carbon in Atmospheric Aerosols in the Urban Area in Beibei, a Suburb of Chongqing

Xiaole Peng, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xinhua He, Xiaoxi Li, Changsheng Jiang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0450
PDF

Impacts of New Particle Formation on Short-term Meteorology and Air Quality as Determined by the NPF-explicit WRF-Chem in the Midwestern United States

Can Dong, Hitoshi Matsui, Scott Spak, Alicia Kalafut-Pettibone, Charles Stanier

Chemical Composition of Particulate Matter from Traffic Emissions in a Road Tunnel in Xi’an, China

Yanzhao Hao, Shunxi Deng , Yan Yang, Wenbin Song, Hui Tong, Zhaowen Qiu

Quantification of Carbonaceous Aerosol Emissions from Cookstoves in Senegal

Candela de la Sota , Mar Viana, Moustapha Kane, Issakha Youm, Omar Masera, Julio Lumbreras

Evidence of Organonitrate Formation at a High Altitude Site, Mahabaleshwar during Pre-monsoon Season

Vyoma Singla, Subrata Mukherjee , Govindan Pandithurai, Kundan K. Dani, Pramod D. Safai

Construction and Characterization of an Indoor Smog Chamber for Measuring the Optical and Physicochemical Properties of Aging Biomass Burning Aerosols

Damon M. Smith, Marc N. Fiddler, Kenneth G. Sexton, Solomon Bililign
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0243
PDF

Chemical Characterization of fine Atmospheric Particles for Water-soluble Ions and Carbonaceous Species over a Tropical Urban Atmosphere in lower Indo-Gangetic Plain

Babu Priyadharshini, Shubha Verma , Abhijit Chatterjee, Sudhir Kumar Sharma, Tuhin Kumar Mandal
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0606
PDF

Identification of Long-range Transported Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Snow at Mt. Tateyama, Japan

Kazuichi Hayakawa , Ning Tang, Edward G. Nagato, Akira Toriba, Kazuma Aoki
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0153
PDF

Identification of Sources from Chemical Characterization of Fine Particulate Matter and Assessment of Ambient Air Quality in Dhaka, Bangladesh

Bilkis A. Begum, Philip K. Hopke

Aerosol Chemical Characterization and Contribution of Biomass Burning to Particulate Matter at a Residential Site in Islamabad, Pakistan

Imran Shahid , Magdalena Kistler, Muhammad Zeeshaan Shahid, Hans Puxbaum

Contribution of Regional Transport to Surface Ozone at an Island Site of Eastern China

Lei Tong, Jingjing Zhang, Honghui Xu, Hang Xiao , Mengmeng He, Huiling Zhang

Surface Aerosol Optical Properties during High and Low Pollution Periods at an Urban Site in Central China

Boming Liu, Wei Gong, Yingying Ma , Ming Zhang, Jian Yang, Miao Zhang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0565
PDF

Vertical-distribution Characteristics of Atmospheric Aerosols under Different Thermodynamic Conditions in Beijing

Hua Wang, Zhaobin Sun , Hongyu Li , Yang Gao, Jin Wu, Tiantao Cheng
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0078
PDF

Temporal Trend of the Major Contributors for the Particulate Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Seoul

Sanghee Han, Ji Yi Lee, Jongbae Heo , Yong Pyo Kim

Emission Characteristics of VOCs from On-road Vehicles in an Urban Tunnel in Eastern China and Predictions for 2017–2026

Chengxun Deng, Yujuan Jin, Min Zhang, Xiaowei Liu, Zhimin Yu

Variation of Airborne Particulate Levels at a Newly Opened Underground Railway Station

Yingying Cha , Minghui Tu, Max Elmgren, Sanna Silvergren, Ulf Olofsson
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0225
PDF

Concentration and Seasonal Variation of Halogenated Flame Retardants at a CAWNET Background Site in Central China

Zhen Yang, Tian Lin, Hairong Cheng , Zuwu Wang, Zhineng Cheng, Xiaopu Lyu, Lingxi Zhan, Gan Zhang
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0055
PDF

Seasonal Variation of Culturable Bioaerosols in a Wastewater Treatment Plant

Mansooreh Dehghani, Armin Sorooshian, Mohammad Ghorbani, Mehdi Fazlzadeh, Mohammad Miri, Parisa Badiee, Ali Parvizi, Marziye Ansari, Abbas Norouzian Baghani , Mahdieh Delikhoon
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0466
PDF

Assessment of Adsorptive Filter for Removal of Formaldehyde from Indoor Air

Angus Shiue, Shih-Cheng Hu, Chao-Heng Tseng , Cheng-Mao Chuang, Graham Leggett
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0064
PDF

The Behaviors and Relationships of PCDD/Fs and Chlorobenzenes in the Whole Process of one Municipal Solid Waste Incinerator

Mingxiu Zhan, Tianjiao Wang, Jie Yang, Longjie Ji, Guoshun Zhou, Tong Chen , Xiaodong Li, Xiaoqing Lin
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0092
PDF

Characteristics of Individual Particles Emitted from an Experimental Burning Chamber with Coal from the Lung Cancer Area of Xuanwei, China

Wenhua Wang, Longyi Shao , Jie Li, Lingli Chang, Daizhou Zhang, Chenchong Zhang, Jingkun Jiang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0187
PDF

A New Gas Chromatographic Method for Continuous Monitoring of Non-methane Hydrocarbons as an Analogy of Volatile Organic Compounds in Flue Gas

Chieh-Heng Wang, Hsi-Che Hua, Wei-Chuan Lin, Hsin-Cheng Hsieh, Jia-Lin Wang
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0193
PDF

Characteristics of Indoor and Outdoor Fine Phthalates during Different Seasons and Haze Periods in Beijing

Yu Wang, Ding Ding, Mushui Shu, Zhiyong Wei, Tong Wang, Qi Zhang, Xiaohui Ji, Pengyao Zhou, Mo Dan
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0114
PDF

PM10 Exposure and Cardiorespiratory Mortality – Estimating the Effects and Economic Losses in São Paulo, Brazil

Karina Camasmie Abe, Gianni Mara Silva dos Santos, Micheline de Sousa Zanotti Stagliorio Coêlho, Simone Georges El Khouri Miraglia
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0161
PDF

Study on Influencing Mechanism of Outdoor Plant-related Particle on Indoor Environment and its Control Measures during Transition Period in Nanjing

Bin Zhou , Lu Feng, Angus Shiue, Shin-Cheng Hu , Yu Wang, Fei Li, Ti Lin, Hui-Fang Liu, Peng Wei, Yang Xu

Characteristics and Source Apportionment of Volatile Organic Compounds for Different Functional Zones in a Coastal City of Southeast China

Baoye Hu, Hui Xu, Junjun Deng, Zhigang Yi, Jinsheng Chen , Lingling Xu, Zhenyu Hong, Xiaoqiu Chen, Youwei Hong

Geological Availability and the Emission Inventory of Sulfur and SO2 from the Typical Coals of China

Rahib Hussain, Luo Kunli
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0281
PDF

Experimental Measurements of Regional Lung Deposition in Taiwanese

Chih-Wei Lin, Sheng-Hsiu Huang, Kuang-Nan Chang, Yu-Mei Kuo, Huey-Dong Wu, Chane-Yu Lai, Chih-Chieh Chen
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0213
PDF

An Innovative Advanced Oxidation Technology for Effective Decomposition of Formaldehyde by Combining Iron Modified Nano-TiO2 (Fe/TiO2) Photocatalytic Degradation with Ozone Oxidation

Su-Wen Cheng, Yu-Hua Li, Chung-Shin Yuan , Pei-Yi Tsai, Hua-Zhen Shen, Chung-Hsuang Hung
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0156
PDF

Urban-scale SALSCS, Part I: Experimental Evaluation and Numerical Modeling of a Demonstration Unit

Qingfeng Cao, Thomas H. Kuehn, Lian Shen, Sheng-Chieh Chen, Ningning Zhang, Yu Huang, Junji Cao , David Y.H. Pui
Article In Press
DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0238
PDF

Urban-scale SALSCS, Part II: A Parametric Study of System Performance

Qingfeng Cao, Minghua Huang, Thomas H. Kuehn, Lian Shen, Wen-Quan Tao, Junji Cao, David Y.H. Pui
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0239
PDF

Insights into the Effect of Adsorption–Desorption Cycles on SO2 Removal over an Activated Carbon

Shaojun Liu, Xinning Yu, Guoxin Lin, Ruiyang Qu, Chenghang Zheng, Xiang Gao
Accepted Manuscripts
DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0269
;