OPEN ACCESS

Articles online

Recent Articles

China Source Profile Shared Service (CSPSS): The Chinese PM2.5 Database for Source Profiles

Yayong Liu, Wenjie Zhang , Zhipeng Bai, Wen Yang, Xueyan Zhao, Bin Han, Xinhua Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0469 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Optical Properties, Chemical Composition and the Toxicological Potential of Urban Particulate Matter

Máté Pintér, Noémi Utry, Tibor Ajtai , Gergely Kiss-Albert, Beatrix Jancsek-Turóczi, Kornélia Imre, Andrea Palágyi, László Manczinger, Csaba Vágvölgyi, Eszter Horváth, Nóra Kováts, András Gelencsér, Gábor Szabó, Zoltán Bozóki

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0395 | Article In Press
PDF


Emission Characteristics of Gas-Fired Boilers in Beijing City, China: Category-Specific Emission Factor, Emission Inventory, and Spatial Characteristics

Xiao Yan, Guangwu Song , Jing Yan , Zhiyun Luo, Xuesong Sun, Chunwang Wei, Rui Zhang, Guohao Li, Qi Ding, Di Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0506 | Article In Press
PDF


Physical and Optical Properties of Atmospheric Aerosols in Summer at a Suburban Site in North China

Junxia Li , Peiren Li, Liang Yuan, Yan Yin, Zhenzhu Wang , Jie Li, Yanan Li, Gang Ren, Zhaoxin Cai

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0525 | Article In Press
PDF


Effects of Selective Catalytic Reduction on the Emissions of Persistent Organic Pollutants from a Heavy-Duty Diesel Engine

Nicholas Kiprotich Cheruiyot, Lin-Chi Wang , Sheng-Lun Lin , Hsi-Hsien Yang, Yu-Ting Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0129 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Application of WRF Model for Air Quality Modelling and AERMOD – A Survey

Awkash Kumar , Rashmi S. Patil, Anil Kumar Dikshit, Rakesh Kumar

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0265 | Article In Press
PDF


Chemical Composition and Bacterial Community in Size-Resolved Cloud Water at the Summit of Mt. Tai, China

Chao Zhu, Jianmin Chen , Xinfeng Wang, Jiarong Li, Min Wei, Caihong Xu, Xianmang Xu, Aijun Ding, Jeffrey L. Collett Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0493 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Fogs and Air Quality on the Southern California Coast

Alexandra J. Boris, Denise C. Napolitano, Pierre Herckes, Andrea L. Clements, Jeffrey L. Collett, Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0522 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Ambient Fungal Spore Concentration in a Subtropical Metropolis: Temporal Distributions and Meteorological Determinants

Kraiwuth Kallawicha, Yi-Chen Chen, H. Jasmine Chao, Wei-Chiang Shen, Bing-Yu Chen, Yu-Chen Chuan, Yue Leon Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0450 | Article In Press
PDF


Evaluation of Model Performance for Forecasting Fine Particle Concentrations in Korea

Young Sung Ghim , Yongjoo Choi, Soontae Kim, Chang Han Bae, Jinsoo Park, Hye Jung Shin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0446 | Article In Press
PDF


Competitive Adsorption of O2 and Toluene on the Surface of FeOx/SBA-15 Catalyst

Meijuan Lu, Rong Huang, Weicheng Xu, Junliang Wu, Mingli Fu, Limin Chen, Daiqi Ye

DOI: 10.4209/aaqr.2016.05.0186 | Article In Press
PDF


Optimized Broadband Extinction Method for Retrieving 500 nm AOD with Long-Term Direct Solar Radiation: Model Test and Application

Jinyuan Xin , Yongjing Ma , Ruixia Liu, Lingbin Kong, Lili Wang, Yining Ma, Wenyu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0591 | Article In Press
PDF


Impacts of Upstream Building Height and Stack Location on Pollutant Dispersion from a Rooftop Stack

Yuan-Dong Huang , Ye Song, Xuan Xu, Wen-Rong He, Chang-Nyung Kim

DOI: 10.4209/aaqr.2016.04.0151 | Article In Press
PDF


Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0494 | Article In Press
PDF


Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422 | Article In Press
PDF


A Low-Cost Device for Bulk Sampling of Airborne Particulate Matter: Evaluation of an Ionic Charging Device

Nima Afshar-Mohajer, Wesley H. Godfrey, Ana M. Rule, Elizabeth C. Matsui, Julian Gordon, Kirsten Koehler

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0423 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385 | Article In Press
PDF


Characteristics and Sources of Speciated Atmospheric Mercury at a Coastal Site in the East China Sea Region

Lei Zhang, Long Wang, Shuxiao Wang , Hongying Dou, Jianfeng Li, Shu Li, Jiming Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0402 | Article In Press
PDF | Supplemental material