OPEN ACCESS

Articles online

Recent Articles

Identification and Chemical Characteristics of Distinctive Chinese Outflow Plumes Associated with Enhanced Submicron Aerosols at the Gosan Climate Observatory

Xiaona Shang, Meehye Lee , Jihyun Han, Eunha Kang, Sang Woo Kim, Örjan Gustafsson, Limseok Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0115 | Accepted Manuscripts
PDF


Long-term Multiple Chemical Exposure Assessment for a Thin Film Transistor Liquid Crystal Display (TFT-LCD) Industry

Ying-Fang Wang, Shih-Min Wang, Yu-Chieh Kuo, Chungsik Yoon, Ya-Fen Wang, Perng-Jy Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0299 | Accepted Manuscripts
PDF


Aerosol Pollutants during Agricultural Biomass Burning: A Case Study in Ba Vi Region in Hanoi, Vietnam

Olga B. Popovicheva , Natalia K. Shonija, Natalia Persiantseva, Mikhail Timofeev, Evangelia Diapouli, Konstantinos Eleftheriadis, Laura Borgese, Xuan A. Nguyen

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0111 | Accepted Manuscripts
PDF


Testing Water Yield, Efficiency of Different Meshes and Water Quality with a Novel Fog Collector for High Wind Speeds

Christian Schunk , Peter Trautwein, Herbert Hruschka, Ernst Frost, Leslie Dodson, Aissa Derhem, Jamila Bargach, Annette Menzel

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0528 | Accepted Manuscripts
PDF


Improved Photocatalytic Air Cleaner with Decomposition of Aldehyde and Aerosol-Associated Influenza Virus Infectivity in Indoor Air

Kimiyasu Shiraki , Hiroshi Yamada, Yoshihiro Yoshida, Ayumu Ohno, Teruo Watanabe, Takafumi Watanabe, Hiroyuki Watanabe, Hidemitsu Watanabe, Masao Yamaguchi, Fumio Tokuoka, Shigeatsu Hashimoto, Masakazu Kawamura, Norihisa Adachi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0220 | Accepted Manuscripts
PDF


On the Origin of Surface Ozone Episode in Shanghai over Yangtze River Delta during a Prolonged Heat Wave

Jian-Bin Wu , Qian Wang, Huansheng Chen , Yuqia Zhang, Oliver Wild

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0101 | Accepted Manuscripts
PDF


A Case Study on Fog/Low Stratus Occurrence at Las Lomitas, Atacama Desert (Chile) as a Water Source for Biological Soil Crusts

Lukas W. Lehnert , Boris Thies, Katja Trachte, Sebastian Achilles, Pablo Osses, Karen Baumann, Jakob Schmidt, Elena Samolov, Patrick Jung, Peter Leinweber, Ulf Karsten, Burkhard Büdel, Jörg Bendix

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0021 | Accepted Manuscripts
PDF


PM2.5 Meets Blood: in vivo Damages and Immune Defense

Xiangyu Zhang, Jingjing Kang, Haoxuan Chen, Maosheng Yao , Jinglin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0167 | Accepted Manuscripts
PDF


Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) at High Mountain Site in North China: Concentration, Source and Health Risk Assessment

Jing Liu, Yan Wang, Peng-Hui Li , You-Ping Shou , Tao Li, Min-Min Yang, Lei Wang, Jun-Jie Yue, Xian-Liang Yi, Li-Qiong Guo

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0288 | Accepted Manuscripts
PDF


Distribution and Source of Chemical Elements in Size-Resolved Particles in Zhengzhou, China: Effects of Regional Transport

Shenbo Wang, Qishe Yan, Fei Yu, Qun Wang, Liuming Yang, Ruiqin Zhang, Shasha Yin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0126 | Accepted Manuscripts
PDF


A Simulation Study on PM2.5 Sources and Meteorological Characteristics at the Northern tip of Taiwan in the Early Stage of the Asian Haze Period

Ming-Tung Chuang , Charles C.-K. Chou, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Ta-Chi Hsiao, Tang-Huang Lin, Joshua S. Fu, Shantanu Kumar Pani, Yun-Ru Lu, Tsung-Yeh Yang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0185 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Study of Flow Patterns in Two-Stage Mode of Moving Granular Bed Filter

Chia-Wei Chang, Shu-San Hsiau , Yi-Shun Chen, Yan-Pin Chyou, Jiri Smid

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0588 | Article In Press
PDF


Experimental Study on Repetition Frequency of Drop/Jet Movement in Electro-Spraying of Deionized Water

Zhentao Wang , Lin Tian, Lei Xia, Jingliang Dong, Junfeng Wang, Jiyuan Tu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0174 | Article In Press
PDF


Observed and Modeled Mass Concentrations of Organic Aerosols and PM2.5 at Three Remote Sites around the East China Sea: Roles of Chemical Aging

Yugo Kanaya , Hitoshi Matsui, Fumikazu Taketani, Xiaole Pan, Yuichi Komazaki, Zifa Wang, Limseok Chang, Daeil Kang, Minhyeok Choi, Sung-Yong Kim, Chang-Hee Kang, Akinori Takami, Hiroshi Tanimoto, Kohei Ikeda, Kazuyo Yamaji

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0573 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Characteristics of Summertime Volatile Organic Compounds in the Lower Free Troposphere: Background Measurements at Mt. Fuji

Chang-Feng Ou-Yang, Chih-Chung Chang , Jia-Lin Wang, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Shungo Kato, Jia-Yang Chiu, Guey-Rong Sheu, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0144 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


In Situ FT-IR and DFT Study of the Synergistic Effects of Cerium Presence in the Framework and the Surface in NH3-SCR

Yinming Fan, Wei Ling, Lifu Dong, Shihui Li, Chenglong Yu, Bichun Huang , Hongxia Xi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0148 | Article In Press
PDF


ENSO Influence on Coastal Fog-Water Yield in the Atacama Desert, Chile

Camilo del Río , Juan-Luis Garcia, Pablo Osses, Nicolás Zanetta, Fabrice Lambert, Daniela Rivera, Alexander Siegmund, Nils Wolf, Pilar Cereceda, Horacio Larraín, Felipe Lobos

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0022 | Article In Press
PDF


Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0132 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Ground-Level NO2 in Urban Beijing: Trends, Distribution, and Effects of Emission Reduction Measures

Nianliang Cheng, Yunting Li , Feng Sun, Chen Chen, Buying Wang, Qian Li, Peng Wei, Bingfen Cheng

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0092 | Article In Press
PDF


PM10 Sampling and AOD Trends during 2016 Winter Fog Season in the Islamabad Region

Gufran Bulbul, Imran Shahid, Farrukh Chishtie , Muhammad Zeeshaan Shahid, Rabia Ali Hundal, Fatima Zahra, Muhammad Imran Shahzad

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0014 | Article In Press
PDF


Transboundary and Local Air Pollutants in Western Japan Distinguished on the Basis of Ratios of Metallic Elements in Size-Segregated Aerosols

Yuta Taniguchi, Kojiro Shimada, Akinori Takami, Neng-Huei Lin, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Shiro Hatakeyama

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0578 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Characterization and Modeling of Fog in the Mexico Basin

Pohema González-Viveros, Ernesto Caetano, Fernando García-García

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0548 | Article In Press
PDF


Physicochemical Properties of Individual Airborne Particles in Beijing during Pollution Periods

Wenhua Wang, Longyi Shao , Menglong Guo, Cong Hou, Jiaoping Xing, Fan Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0116 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0097 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Fog Spatial Distributions over the Central Namib Desert - An Isotope Approach

Kudzai Farai Kaseke, Chao Tian, Lixin Wang , Mary Seely, Roland Vogt, Theo Wassenaar, Roland Mushi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0062 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Model Estimation of Sulfate Aerosol Sources Collected at Cape Hedo during an intensive Campaign in October–November, 2015

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Shiori Tatsuta, Yuta Taniguchi, Chak Keung Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0592 | Article In Press
PDF


Contributions of Long-Range Transported and Locally Emitted Nitrate in Size-Segregated Aerosols in Japan at Kyushu and Okinawa

Shiori Tatsuta, Kojiro Shimada, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0587 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Inter-Laboratory Validation of the Method to Determine the Filtration Efficiency for Airborne Particles in the 3–500 nm Range and Results Sensitivity Analysis

Panagiota Sachinidou, Yeon Kyoung Bahk, Min Tang, Ningning Zhang, Shawn S.C. Chen, David Y.H. Pui, Bruno Araújo Lima, Gabriele Bosco, Paolo Tronville, Thomas Mosimann, Mikael Eriksson, Jing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0104 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Aqueous Secondary Organic Aerosol Formation in Ambient Cloud Water Photo-Oxidations

Misha I. Schurman , Alexandra Boris, Yury Desyaterik, Jeffrey L. Collett Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0029 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Modeling the Long-Range Transport of Particulate Matters for January in East Asia using NAQPMS and CMAQ

Zhe Wang , Syuichi Itahashi, Itsushi Uno, Xiaole Pan, Kazuo Osada, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa, Kei Tamura, Zifa Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0534 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Combined Impact of Tropical Cyclones and Surrounding Circulations on Regional Haze-Fog in Northern China

Ziqi Cao, Lifang Sheng , Qian Liu, Yina Diao, Wencai Wang, Wenjun Qu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0549 | Article In Press
PDF


Measurement of Ambient PAHs in Kumamoto: Differentiating Local and Transboundary Air Pollution

Taichi Sugiyama, Kojiro Shimada , Kaori Miura, Neng-Huei Lin, Yong Pyo Kim, Chak K. Chan, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0585 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Dynamic Monitoring of the Strong Sandstorm Migration in Northern and Northwestern China via Satellite Data

Qinghua Su, Lin Sun , Yikun Yang, Xueying Zhou, Ruibo Li, Shangfeng Jia

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0600 | Article In Press
PDF


A Low Cost System for Detecting Fog Events and Triggering an Active Fog Water Collector

Peter Weiss-Penzias , Daniel Fernandez, Robert Moranville, Chad Saltikov

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0508 | Article In Press
PDF


Fabrication and Characterization of Polysulfone Membranes Coated with Polydimethysiloxane for Oxygen Enrichment

Kok Chung Chong , Soon Onn Lai, Woei Jye Lau, Hui San Thiam, Ahmad Fauzi Ismail, Abdul Karim Zulhairun

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0571 | Article In Press
PDF


A Fog Event off the Coast of the Hangzhou Bay during Meiyu Period in June 2013

Qian Wang, Su-Ping Zhang , Qi Wang, Zhao-Xi Meng, Darko Koračin, Shan-Hong Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0489 | Article In Press
PDF


Application of Gas Cyclone–Liquid Jet Absorption Separator for Flue-Gas Desulfurization

Yi-Mou Wang, Xue-Jing Yang, Peng-Bo Fu, Liang Ma , An-Lin Liu, Meng-Ya He

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0574 | Article In Press
PDF


Role of Fog in Urban Heat Island Modification in Kraków, Poland

Anita Bokwa , Agnieszka Wypych, Monika J. Hajto

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0581 | Article In Press
PDF


Aircraft Measurements of the Aerosol Spatial Distribution and Relation with Clouds over Eastern China

Jian Hao, Yan Yin , Xiang Kuang, Jinghua Chen, Liang Yuan, Hui Xiao, Zihua Li, Meijuan Pu, Jia Wang, Xuedong Zhou, Yuwen Chen, Yixiao Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0576 | Article In Press
PDF


Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa

Mingfu Cai, Haobo Tan , Chak K. Chan, Michihiro Mochida, Shiro Hatakeyama, Yutaka Kondo, Misha I. Schurman, Hanbing Xu, Fei Li, Kojiro Shimada, Liu Li, Yange Deng, Hikari Yai, Atsushi Matsuki, Yiming Qin, Jun Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0020 | Article In Press
PDF


Chemical Composition and Bacterial Community in Size-Resolved Cloud Water at the Summit of Mt. Tai, China

Chao Zhu, Jianmin Chen , Xinfeng Wang, Jiarong Li, Min Wei, Caihong Xu, Xianmang Xu, Aijun Ding, Jeffrey L. Collett Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0493 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Fogs and Air Quality on the Southern California Coast

Alexandra J. Boris, Denise C. Napolitano, Pierre Herckes, Andrea L. Clements, Jeffrey L. Collett, Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0522 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Optimized Broadband Extinction Method for Retrieving 500 nm AOD with Long-Term Direct Solar Radiation: Model Test and Application

Jinyuan Xin , Yongjing Ma , Ruixia Liu, Lingbin Kong, Lili Wang, Yining Ma, Wenyu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0591 | Article In Press
PDF


Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0494 | Article In Press
PDF


Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422 | Article In Press
PDF


Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385 | Article In Press
PDF


Characteristics and Sources of Speciated Atmospheric Mercury at a Coastal Site in the East China Sea Region

Lei Zhang, Long Wang, Shuxiao Wang , Hongying Dou, Jianfeng Li, Shu Li, Jiming Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0402 | Article In Press
PDF | Supplemental material


;