OPEN ACCESS

Articles online

Recent Articles

Effect of Large-scale Biomass Burning on Aerosol Optical Properties at the GAW Regional Station Pha Din, Vietnam

Nicolas Bukowiecki , Martin Steinbacher, Stephan Henne, Nhat Anh Nguyen, Xuan Anh Nguyen, Anh Le Hoang, Dac Loc Nguyen, Hoang Long Duong, Guenter Engling, Günther Wehrle, Martin Gysel, Urs Baltensperger

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0406 | Accepted Manuscripts
PDF


Elemental Composition, Morphology and Sources of Fine Particulates (PM2.5) in Hefei City, China

Huaqin Xue, Guijian Liu , Hong Zhang, Ruoyu Hu, Xin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0341 | Accepted Manuscripts
PDF


A Cost-effective, Miniature Electrical Ultrafine Particle Sizer (mini-eUPS) for Ultrafine Particle (UFP) Monitoring Network

Qiaoling Liu, Di Liu, Xiaotong Chen, Qiang Zhang, Jingkun Jiang, Da-Ren Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0427 | Accepted Manuscripts
PDF


Long-term field Evaluation of Low-cost Particulate Matter Sensors in Nanjing

Lu Bai, Lin Huang, Zhenglu Wang, Qi Ying , Jun Zheng, Xiaowen Shi, Jianlin Hu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0424 | Accepted Manuscripts
PDF


Atmospheric Transport and Bulk Deposition of Organochlorine Compounds at Leigongshan Nature Reserve in Southwest China

Jiayi Zhou, Libin Liu, Xin Xu, Yongfu Yu, Yang Li, Haiyan Zhang, Yue Xu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0286 | Accepted Manuscripts
PDF


Characteristics and Formation Mechanisms of Sulfate and Nitrate in Size-segregated Atmospheric Particles from Urban Guangzhou, China

Feng Jiang, Fengxian Liu, Qinhao Lin, Yuzhen Fu, Yuxiang Yang, Long Peng, Xiufeng Lian, Guohua Zhang , Xinhui Bi, Xinming Wang, Guoying Sheng

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0251 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Biological and Chemical Air Pollutants in Urban Area of Central Europe: Coexposure Assessment

Łukasz Grewling , Agata Frątczak, Łukasz Kostecki, Małgorzata Nowak, Agata Szymańska, Paweł Bogawski

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0365 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Characteristics of Air Pollutants and Greenhouse Gases at a Regional Background Station in Southwestern China

Linjun Cheng, Dongsheng Ji , Jun He, Liang Li, Li Du, Yang Cui, Hongliang Zhang, Luxi Zhou, Zhiqing Li, Yingxin Zhou, Shengyuan Miao, Zhengyu Gong, Yuesi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0397 | Article In Press
PDF


Impact of Biomass Burning in South and Southeast Asia on Background Aerosol in Southwest China

Yuanxin Liang, Huizheng Che , Ke Gui, Yu Zheng, Xianyi Yang, Xiaopan Li, Chao Liu, Zhizhong Sheng, Tianze Sun, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0324 | Article In Press
PDF


Bioaerosol Concentrations and Size Distributions during the Autumn and Winter Seasons in an Industrial City of Central China

Ting Liu, L.-W. Antony Chen , Mi Zhang, John G. Watson, Judith C. Chow, Junji Cao, Hongyu Chen, Wei Wang, Jiaquan Zhang, Changlin Zhan, Hongxia Liu, Jingru Zheng, Naiwen Chen, Ruizhen Yao, Wensheng Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0422 | Article In Press
PDF


Numerical Investigation on Gas-solid Flow in a Circumfluent Cyclone Separator

Pan Zhang, Jihai Duan, Guanghui Chen, Weiwen Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0197 | Article In Press
PDF


Three-Year Long Source Apportionment Study of Airborne Particles in Ulaanbaatar Using X-Ray Fluorescence and Positive Matrix Factorization

Gerelmaa Gunchin , Manousos Manousakas, Janos Osan, Andreas Germanos Karydas, Konstantinos Eleftheriadis, Sereeter Lodoysamba, Dagva Shagjjamba, Alessandro Migliori, Roman Padilla-Alvarez, Christina Streli, Iain Darby

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0351 | Article In Press
PDF


The Effect of Sampling Inlet Direction and Distance on Particle Source Measurements for Dispersion Modelling

Alexander Christian Østerskov Jensen , Mikko Poikkimäki, Anders Brostrøm, Miikka Dal Maso, Ole John Nielsen, Thomas Rosenørn, Andrew Butcher, Ismo Kalevi Koponen, Antti Joonas Koivisto

DOI: 10.4209/aaqr.2018.08.0322 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Effects of Wind Direction on the Airflow and Pollutant Dispersion inside a Long Street Canyon

Yuan-Dong Huang , Ren-Wei Hou, Ze-Yu Liu, Ye Song, Peng-Yi Cui, Chang-Nyung Kim

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0344 | Article In Press
PDF


Applicability of Optical and Diffusion Charging-Based Particulate Matter Sensors to Urban Air Quality Measurements

Joel Kuula , Heino Kuuluvainen, Topi Rönkkö, Jarkko V. Niemi, Erkka Saukko, Harri Portin, Minna Aurela, Sanna Saarikoski, Antti Rostedt, Risto Hillamo, Hilkka Timonen

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0143 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Characterization of a Piezoelectric Inkjet Aerosol Generator for the Study of Bioaerosol Survivability

Chih-Wei Lin, Ting-Ho Kuo, Sheng-Hsiu Huang, Yu-Mei Kuo , Wen-Jong Wu, Chih-Chieh Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2018.07.0254 | Article In Press
PDF


Evaluation of WRF-Chem Model Forecasts of a Prolonged Saharan Dust Episode over the Eastern Alps

Kathrin Baumann-Stanzer , Marion Greilinger, Anne Kasper-Giebl, Claudia Flandorfer, Alexander Hieden, Christoph Lotteraner, Martin Ortner, Johannes Vergeiner, Gerhard Schauer, Martin Piringer

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0116 | Article In Press
PDF


Inhalation Exposure and Respiratory Protection of Home Healthcare Workers Administering Aerosolized Medications (Simulation Study)

Katherine Ollier, Maija Leppänen, Bingbing Wu, Michael Yermakov, Nicholas C. Newman, Tiina Reponen, Sergey A. Grinshpun

DOI: 10.4209/aaqr.2018.10.0366 | Article In Press
PDF


Aerial Observation of Atmospheric Nanoparticles on Fukue Island, Japan

Kwangyul Lee, Indra Chandra, Takafumi Seto, Yayoi Inomata , Masahiko Hayashi, Akinori Takami, Ayako Yoshino, Yoshio Otani

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0077 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Climatology and Chemistry of Surface Ozone and Aerosol under Alpine Conditions in East Siberia

Vladimir L. Potemkin , Lydmila P. Golobokova, Tamara V. Khodzher

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0172 | Article In Press
PDF


Identification of Long-range Transported Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Snow at Mt. Tateyama, Japan

Kazuichi Hayakawa , Ning Tang, Edward G. Nagato, Akira Toriba, Kazuma Aoki

DOI: 10.4209/aaqr.2018.05.0153 | Article In Press
PDF


Evidence of Organonitrate Formation at a High Altitude Site, Mahabaleshwar, during the Pre-monsoon Season

Vyoma Singla, Subrata Mukherjee , Govindan Pandithurai, Kundan K. Dani, Pramod D. Safai

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0110 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Aerosol Pollution Characterization before Chinese New Year in Zhengzhou in 2014

Xiuli Wei , Huaqiao Gui, Jianguo Liu, Jie Zhang, Schwab James, Minguang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0226 | Accepted Manuscripts
PDF


Experiments on Enhancing the Particle Charging Performance in an Electrostatic Precipitator

Chenghang Zheng, Dawei Duan, Qianyun Chang, Shaojun Liu, Zhengda Yang, Xintao Liu, Weiguo Weng, Xiang Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0400 | Accepted Manuscripts
PDF


Variability of Aerosol Optical Properties Observed at Polluted Marine (Gosan, Korea) and High-altitude Mountain (Lulin, Taiwan) Sites in the Asian Continental Outflow

Soojin Park, Sang-Woo Kim , Neng-Huei Lin, Shantanu Kumar Pani, Patrick J. Sheridan, Elisabeth Andrews

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0416 | Accepted Manuscripts
PDF


;