OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Size distribution

Study of Water-Soluble Ions in Ambient Air Suspended Particles in Taichung, Taiwan

Guor-Cheng Fang , Cheng-Nan Chang, Yuh-Shen Wu, Peter Pi-Cheng Fu, Chi-Dong Chen, Shyh-Chyi Chang

DOI: 10.4209/aaqr.2002.06.0005 | Volume: 2| Issue: 1| Pages: 41-52
PDF


Characteristics of Atmospheric Metals during Dry Monsoon Season in the Coastal Region of Western Taiwan

Hsi-Hsien Yang , Pei-Chuan Chen, Lien-Te Hsieh, Min-Ching Lin, Kuo-Lin Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2003.06.0004 | Volume: 3| Issue: 1| Pages: 29-39
PDF


Characterization of Particulate Matter, Ions and OC/EC in a Museum in Shanghai, China

Guangli Xiu , Xin Wu, Lina Wang, Yuanxiang Chen, Ying Yu, Fangyuan Xu, Laiming Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2014.07.0147 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1240-1250
PDF


Characterisation of Sodium Aerosol in Cover Gas Region of SILVERINA Loop

Amit kumar, Venkatesan Subramanian , Subramanian Krishnakumar, Ramakrishnan Baskaran, Sivasubramanian Chandramouli, Balasubramanian Venkatraman

DOI: 10.4209/aaqr.2014.09.0193 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1813-1822
PDF


Size Distribution and Optical Properties of Ambient Aerosols during Autumn in Orleans, France

Dawei Hu, Ling Li, Mahmoud Idir, Abdelwahid Mellouki , Jianmin Chen, Véronique Daële, Hui Chen, Mathieu Cazaunau, Benoit Grosselin, Yujing Mu, Xinming Wang, Jinhe Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2013.07.0252 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 744-755
PDF


Effect of Ambient Temperature and Fuel on Particle Number Emissions on Light-Duty Spark-Ignition Vehicles

Kento T. Magara-Gomez, Michael R. Olson, Jerome E. McGinnis, Mang Zhang, James J. Schauer

DOI: 10.4209/aaqr.2013.06.0183 | Volume: 14| Issue: 5| Pages: 1360-1371
PDF | Supplemental material


Development and Validation of a Methodology for Characterization of Sodium Aerosols in Cover Gas Region

Amit Kumar, Venkatesan Subramanian, Ramakrishnan Baskaran , Subramanian Krishnakumar, Sivasubramanian Chandramouli, Balasubramanian Venkatraman

DOI: 10.4209/aaqr.2013.07.0256 | Volume: 14| Issue: 5| Pages: 1534-1541
PDF


Emission Characteristics of Microbial Aerosols in a Municipal Sewage Treatment Plant in Xi’an, China

Yanpeng Li , Liwei Yang, Qinglong Meng, Xionghui Qiu, Yujie Feng

DOI: 10.4209/aaqr.2012.05.0123 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 343-349
PDF


Rapid Thermal Synthesis of Nano Titanium Dioxide Powders Using a Plasma Torch

Ya-Fen Wang, Hsing-Yuan Yen, Ying I. Tsai, Hong-Miao Chen, Cheng-Hsien Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0269 | Volume: 13| Issue: 4| Pages: 1313-1320
PDF


Elemental Concentration in Atmospheric Particulate Matter: Estimation of Nanoparticle Contribution

Silvia Canepari , Franco Padella, Maria Luisa Astolfi, Elisabetta Marconi, Cinzia Perrino

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0081 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1619-1629
PDF | Supplemental material


Size Distribution and Water Soluble Ions of Ambient Particulate Matter on Episode and Non-episode Days in Southern Taiwan

Jiun-Horng Tsai, Jian-Hung Lin, Yung-Chen Yao, Hung-Lung Chiang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.10.0167 | Volume: 12| Issue: 2| Pages: 263-274
PDF


Analysis of Dust Aerosol by Using Dual-wavelength Lidar

Zhiting Wang, Lei Zhang , Xianjie Cao, Jianping Huang, Wu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0226 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 608-614
PDF


Concentrations and Size Distributions of Airborne Microorganisms in Guangzhou during Summer

Xinyu Chen , Pixin Ran, Kinfai Ho, Wenju Lu, Bing Li, Zhongpeng Gu, Chaojie Song, Jian Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2012.03.0066 | Volume: 12| Issue: 6| Pages: 1336-1344
PDF


User Influence on Indoor Aerosol Model Calibration

Tareq Hussein , Bjarke Mølgaard, Kaarle Hämeri

DOI: 10.4209/aaqr.2010.12.0104 | Volume: 11| Issue: 3| Pages: 309-314
PDF


Aerosol Size Distribution and Gaseous Products from the Oven-controlled Combustion of Straw Materials

Ana I. Calvo , Amaya Castro, Véronique Pont, M.J. Cuetos, Marta E. Sánchez, Roberto Fraile

DOI: 10.4209/aaqr.2011.02.0015 | Volume: 11| Issue: 5| Pages: 616-629
PDF


Urban Aerosol Studies of PM1 Size Fraction with Reference to Ambient Conditions and Visibility

Nayla Sabbagh-Kupelwieser , Helmuth Horvath, Wladyslaw W. Szymansk

DOI: 10.4209/aaqr.2010.02.0009 | Volume: 10| Issue: 5| Pages: 425-432
PDF


Diurnal and Seasonal Variation of Spectral Properties of Aerosols over Dehradun, India

Sapna Rana, Yogesh Kant , V.K Dadhwal

DOI: 10.4209/aaqr.2008.06.0019 | Volume: 9| Issue: 1| Pages: 32-49
PDF


Characteristics of PAHs in Particulates in the Atmospheric Environment of Hat Yai City, Thailand, and Relationship with Rubber-wood Burning in Rubber Sheet Production

Perapong Tekasakul , Masami Furuuchi, Surajit Tekasakul, Jiraporn Chomanee, Yoshio Otani

DOI: 10.4209/aaqr.2008.02.0004 | Volume: 8| Issue: 3| Pages: 265-278
PDF


Pressure Drop EVOLution of a Medium-Performance Fibrous Filter during Loading of Mist Aerosol Particles

Surajit Tekasakul , Punnida Suwanwong, Yoshio Otani, Perapong Tekasakul

DOI: 10.4209/aaqr.2008.06.0023 | Volume: 8| Issue: 3| Pages: 348-365
PDF


Physical Characteristics of Ultrafine Particles Emitted from Different Gas Cooking Methods

Siao Wei See, Rajasekhar Balasubramanian

DOI: 10.4209/aaqr.2006.03.0007 | Volume: 6| Issue: 1| Pages: 82-92
PDF


Physicochemical Characterization and Origin of the 20 March 2002 Heavy Dust Storm in Beijing

Renjian Zhang , Zifa Wang, Zhenxin Shen, S. Yabuki, Y. Kanai, A. Ohta

DOI: 10.4209/aaqr.2006.09.0004 | Volume: 6| Issue: 3| Pages: 268-280
PDF


Physical and Optical Properties of Atmospheric Aerosols in Summer at a Suburban Site in North China

Junxia Li , Peiren Li, Liang Yuan, Yan Yin, Zhenzhu Wang , Jie Li, Yanan Li, Gang Ren, Zhaoxin Cai

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0525 | Volume: 17| Issue: 6| Pages: 1474-1488
PDF


Characterization of PM10 and PM2.5 Source Profiles of Fugitive Dust in Zhengzhou, China

Nan Jiang, Zhe Dong, Yuanqian Xu, Fei Yu, Shasha Yin, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0132 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 314-329
PDF | Supplemental material


Distribution and Source of Chemical Elements in Size-Resolved Particles in Zhengzhou, China: Effects of Regional Transport

Shenbo Wang, Qishe Yan, Fei Yu, Qun Wang, Liuming Yang, Ruiqin Zhang, Shasha Yin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0126 | Volume: 18| Issue: 2| Pages: 371-385
PDF | Supplemental material


Chemical Compositions and Liquid Water Content of Size-Resolved Aerosol in Beijing

Jie Su, Pusheng Zhao , Qun Dong

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0122 | Volume: 18| Issue: 3| Pages: 680-692
PDF


Pollution Characteristics of Water-soluble Ions in Aerosols in the Urban Area in Beibei of Chongqing

Yanpei Li, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xiaoxi Li, Xinhua He, Changsheng Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0500 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1531-1544
PDF


Size Distributions of Water-soluble Inorganic Ions in Atmospheric Aerosols during the Meiyu Period on the North Shore of Taihu Lake, China

Duanyang Liu , Yan Su, Huaqing Peng, Wenlian Yan, Yi Li, Xuejun Liu, Bin Zhu, Honglei Wang, Xiliang Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0123 | Volume: 18| Issue: 12| Pages: 2997-3008
PDF


Characteristics of Organic Carbon and Elemental Carbon in Atmospheric Aerosols in the Urban Area in Beibei, a Suburb of Chongqing

Xiaole Peng, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xinhua He, Xiaoxi Li, Changsheng Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0450 | Volume: 18| Issue: 11| Pages: 2764-2774
PDF


Bioaerosol Concentrations and Size Distributions during the Autumn and Winter Seasons in an Industrial City of Central China

Ting Liu, L.-W. Antony Chen , Mi Zhang, John G. Watson, Judith C. Chow, Junji Cao, Hongyu Chen, Wei Wang, Jiaquan Zhang, Changlin Zhan, Hongxia Liu, Jingru Zheng, Naiwen Chen, Ruizhen Yao, Wensheng Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0422 | Volume: 19| Issue: 5| Pages: 1095-1104
PDF


Characteristics of Single Aerosol Particles during Pollution in Winter in an Urban Area of Ningbo, China

Meng-Rong Yang, Jun Zhou, Xiao-Rong Dai, Dominik van Pinxteren, Ming-Yang Cao, Mei Li , Hang Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0038 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1697-1707
PDF | Supplemental material


Characterization and Source Analysis of Water-soluble Ions in Atmospheric Particles in Jinzhong, China

Ling Mu , Lirong Zheng, Meisheng Liang , Mei Tian, Xuemei Li, Danhua Jing

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0109 | Volume: 19| Issue: 11| Pages: 2396-2409
PDF | Supplemental material


;