OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: O3

Weekend-Weekday Effect Assessment for O3, NOx, CO and PM10 in Andalusia, Spain (2003–2008)

José Antonio Adame , Miguel Ángel Hernández-Ceballos, Mar Sorribas, Antonio Lozano, Benito Arturo De la Morena

DOI: 10.4209/aaqr.2014.02.0026 | Volume: 14| Issue: 7| Pages: 1862-1874
PDF


Estimation of the Main Factors Influencing Haze, Based on a Long-term Monitoring Campaign in Hangzhou, China

Zhi-mei Xiao, Yu-fen Zhang , Sheng-mao Hong, Xiao-hui Bi, Li Jiao, Yin-chang Feng, Yu-qiu Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.04.0052 | Volume: 11| Issue: 7| Pages: 873-882
PDF


Characteristics of Traffic-related Emissions: A Case Study in Roadside Ambient Air over Xi’an, China

Zhenxing Shen , Yuemei Han, Junji Cao, Jing Tian, Chongshu Zhu, Suixin Liu, Pingping Liu, Yuanqi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2009.10.0061 | Volume: 10| Issue: 3| Pages: 292-300
PDF


Characterization of the Air Quality Index for Wuhu and Bengbu Cities, China

Weiwei Wang, Kangping Cui , Rong Zhao, Lien-Te Hsieh , Wen-Jhy Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2018.04.0135 | Volume: 18| Issue: 5| Pages: 1198-1220
PDF


Characterization of Air Quality Index for both Handan and Kaifeng Cities, China

Rong Zhao, Kangping Cui , Weiwei Wang, How-Ran Chao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.06.0240 | Volume: 18| Issue: 8| Pages: 2086-2107
PDF


Characterization of the Air Quality Index for Urumqi and Turfan Cities, China

Zhiming Yin, Kangping Cui , Shida Chen, Yixiu Zhao, How-Ran Chao , Guo-Ping Chang-Chien

DOI: 10.4209/aaqr.2018.11.0410 | Volume: 19| Issue: 2| Pages: 282-306
PDF


Characterization of the Air Quality Index in Southwestern Taiwan

Yen-Yi Lee, Yen-Kung Hsieh , Guo-Ping Chang-Chien , Weiwei Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.02.0080 | Volume: 19| Issue: 4| Pages: 749-785
PDF


Impact of Extreme Meteorological Events on Ozone in the Pearl River Delta, China

Xiaohua Lin, Zibing Yuan , Leifeng Yang, Huihong Luo, Wenshi Li

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0027 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1307-1324
PDF | Supplemental material


Simulation-based Design of Regional Emission Control Experiments with Simultaneous Pollution of O3 and PM2.5 in Jinan, China

Haoyue Wang, Wenxuan Sui, Xiao Tang , Miaomiao Lu, Huangjian Wu, Lei Kong, Lina Han, Lin Wu, Weiguo Wang, Zifa Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2019.03.0125 | Article In Press
PDF | Supplemental material


;