OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Lidar ratio

Vertical Profiling of Aerosol Types Observed across Monsoon Seasons with a Raman Lidar in Penang Island, Malaysia

Wan Shen Hee, Hwee San Lim , Mohd. Zubir Mat Jafri, Simone Lolli, Khor Wei Ying

DOI: 10.4209/aaqr.2015.07.0450 | Volume: 16| Issue: 11| Pages: 2843-2854
PDF


Analysis of Dust Aerosol by Using Dual-wavelength Lidar

Zhiting Wang, Lei Zhang , Xianjie Cao, Jianping Huang, Wu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2011.11.0226 | Volume: 12| Issue: 4| Pages: 608-614
PDF


;