OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Elemental composition

Small-Scale Study of Siberian Biomass Burning: II. Smoke Hygroscopicity

Olga B. Popovicheva , Natalia M. Persiantseva, Mikhail A. Timofeev, Natalia K. Shonija, Valerii S. Kozlov

DOI: 10.4209/aaqr.2015.11.0648 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1558-1568
PDF


Small-Scale Study of Siberian Biomass Burning: I. Smoke Microstructure

Olga B. Popovicheva , Valerii S. Kozlov, Guenter Engling, Evangelia Diapouli, Natalia M. Persiantseva, Mikhail A. Timofeev, Ting-Sin Fan, Dikaia Saraga, Konstantinos Eleftheriadis

DOI: 10.4209/aaqr.2014.09.0206 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 117-128
PDF


Characterization and Elemental Composition of Atmospheric Aerosol Loads during Springtime Dust Storm in Western Saudi Arabia

Mansour A. Alghamdi , Mansour Almazroui, Magdy Shamy, Maria Ana Redal, Abdulrahman K. Alkhalaf, Mahmoud A. Hussein, Mamdouh I. Khoder

DOI: 10.4209/aaqr.2014.06.0110 | Volume: 15| Issue: 2| Pages: 440-453
PDF | Supplemental material


A Long Term Study on Characterization and Source Apportionment of Particulate Pollution in Klang Valley, Kuala Lumpur

Shamsiah Abdul Rahman , Mohd Suhaimi Hamzah, Md Suhaimi Elias, Nazaratul Ashifa Abdullah Salim, Azian Hashim, Shakirah Shukor, Wee Boon Siong, Abdul Khalik Wood

DOI: 10.4209/aaqr.2015.03.0188 | Volume: 15| Issue: 6| Pages: 2291-2304
PDF | Supplemental material


Characterization and Source Apportionment of PM2.5 in an Urban Environment in Beijing

Lingda Yu, Guangfu Wang , Renjian Zhang, Leiming Zhang, Yu Song, Bingbing Wu, Xufang Li, Kun An, Junhan Chu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0192 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 574-583
PDF


Study of Elemental Mass Size Distributions of Aerosol in Lijiang, a Background Site in Southwest China

Ren-jian Zhang, Zhen-xing Shen , Han Zou, Wei Wang, Yuemei Han, Juan Zhou

DOI: 10.4209/aaqr.2008.06.0022 | Volume: 8| Issue: 3| Pages: 339-347
PDF


Chemical Characterization of PM1-2.5 and its Associations with PM1, PM2.5-10 and Meteorology in Urban and Suburban Environments

Jana Kozákovác , Cecilia Leoni, Miroslav Klán, Jan Hovorka, Martin Racek, Martin Koštejn, Jakub Ondráček, Pavel Moravec, Jaroslav Schwarz

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0479 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1684-1697
PDF | Supplemental material


PM10 and Elemental Concentrations in a Dismantling Plant for Waste of Electrical and Electronic Equipment in Greece

Katerina Papaoikonomou , Christina Emmanouil, Vasiliki Vasilato, Evangelia Diapouli, Theodoros Grigoratos, Antigoni Zafirakou, Athanasios Kungolos

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0557 | Volume: 18| Issue: 6| Pages: 1457-1469
PDF


Elemental Composition, Morphology and Sources of Fine Particulates (PM2.5) in Hefei City, China

Huaqin Xue, Guijian Liu , Hong Zhang, Ruoyu Hu, Xin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0341 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1688-1696
PDF


Microstructure and Chemical Composition of Particles from Small-scale Gas Flaring

Olga Popovicheva , Mikhail Timofeev, Natalia Persiantseva, Melina A. Jefferson, Matthew Johnson, Steven N. Rogak, Alberto Baldelli

DOI: 10.4209/aaqr.2019.04.0177 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2205-2221
PDF | Supplemental material


;