OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Cytotoxicity

PM, Carbon, PAH, and Particle-Extract-Induced Cytotoxicity of Emissions from a Diesel Generator Fueled with Waste-Edible-Oil-Biodiesel

Jen-Hsiung Tsai, Shui-Jen Chen , Kuo-Lin Huang, Ta-Chang Lin, Hso-Chi Chaung, Chuen-Huey Chiu, Juei-Yu Chiu, Chih-Chung Lin, Po-Ya Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2012.07.0181 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 843-855
PDF


Particle-bound PAHs and Particle-extract-induced Cytotoxicity of Emission from a Diesel-generator Fuelled with Soy-biodiesel

Jen-Hsiung Tsai, Kuo-Lin Huang, Chuen-Huey Chiu, Chih-Chung Lin, Wen-Chien Kuo, Wen-Yinn Lin, Hso-Chi Chaung, Tsung-Hui Yang, Shui-Jen Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2011.08.0119 | Volume: 11| Issue: 7| Pages: 822-836
PDF


Cytotoxicity Studies on Combustion Gas of Polyvinyl Chloride (PVC) Resin

Meei-Fang Shue, Jinx-Jun Liou, Jia-Lin Tasi, Hsing-Chuan Tang, Wu-Jang Huang , Ming-Huei Liao

DOI: 10.4209/aaqr.2008.09.0038 | Volume: 9| Issue: 3| Pages: 305-308
PDF


Biological Toxicities of Exhausts from a Diesel-Generator Fueled with Water-Containing Acetone/Butanol and Waste-Edible-Oil-Biodiesel Blends

Jen-Hsiung Tsai, Shui-Jen Chen , Kuo-Lin Huang, Hso-Chi Chaung, Wen-Yinn Lin, Chih-Chung Lin, Tsai-Yuan Wu, Cheng-Hsien Yang, Juei-Yu Chiu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.10.0608 | Volume: 15| Issue: 7| Pages: 2668-2675
PDF


Effects of Ambient PM2.5 Collected Using Cyclonic Separator from Asian Cities on Human Airway Epithelial Cells

Pratiti H. Chowdhury, Akiko Honda , Sho Ito, Hitoshi Okano, Toshinori Onishi, Makoto Higashihara, Tomoaki Okuda, Toshio Tanaka, Seitarou Hirai, Hirohisa Takano

DOI: 10.4209/aaqr.2019.01.0016 | Volume: 19| Issue: 8| Pages: 1808-1819
PDF


Seasonal Variations in PM2.5-induced Oxidative Stress and Up-regulation of Pro-inflammatory Mediators

Juan Li, Yingying Liu, Zhen An, Wen Li, Xiang Zeng, Huijun Li, Jing Jiang, Jie Song, Weidong Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2019.06.0288 | Accepted Manuscripts
PDF


;