OPEN ACCESS

Articles online

Keyword: Chemical composition

Variation in the Chemistry of Aerosols in Two Different Winter Seasons at Pune and Sinhagad, India

Pramod Digambar Safai , Pasumarti Surya Prakasa Rao, Gafur Abulal Momin, Kaushar Ali, Dilip Motiram Chate, Puppala Siva Praveen, Panuganti China Sattilingam Devara

DOI: 10.4209/aaqr.2005.06.0008 | Volume: 5| Issue: 1| Pages: 115-126
PDF


Emission Characteristics and Control Prospects of Primary PM2.5 from Fossil Fuel Power Plants in China

Yan Wang, Ke Cheng , He-Zhong Tian , Peng Yi, Zhi-Gang Xue

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0324 | Volume: 16| Issue: 12| Pages: 3290-3301
PDF | Supplemental material


Impact of Smoke Intensity on Size-Resolved Aerosol Composition and Microstructure during the Biomass Burning Season in Northwest Vietnam

Olga B. Popovicheva , Guenter Engling, Evangelia Diapouli, Dikaia Saraga, Natalia M. Persiantseva, Mikhail A. Timofeev, Elena D. Kireeva, Natalia K. Shonija, Sheng-Han Chen, Dac L. Nguyen, Konstantinos Eleftheriadis, Chung-Te Lee

DOI: 10.4209/aaqr.2015.07.0463 | Volume: 16| Issue: 11| Pages: 2635-2654
PDF


Investigation of Biomass Burning Chemical Components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 Campaign

Chanakarn Khamkaew, Somporn Chantara , Rungruang Janta, Shantanu Kumar Pani, Tippawan Prapamontol, Sawaeng Kawichai, Wan Wiriya, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.03.0105 | Volume: 16| Issue: 11| Pages: 2655-2670
PDF | Supplemental material


Characteristics of Atmospheric PM2.5 in a Densely Populated City with Multi-Emission Sources

Chong-Yu Tseng, Sheng-Lun Lin , John Kennedy Mwangi, Chung-Shin Yuan, Yee-Lin Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0269 | Volume: 16| Issue: 9| Pages: 2145-2158
PDF


Reconstructed Light Extinction Coefficients of Fine Particulate Matter in Rural Guangzhou, Southern China

Xiaojia Chen, Senchao Lai , Yuan Gao, Yingyi Zhang , Yan Zhao, Duohong Chen, Junyu Zheng, Liuju Zhong, Shun-Cheng Lee, Bing Chen

DOI: 10.4209/aaqr.2016.02.0064 | Volume: 16| Issue: 8| Pages: 1981-1990
PDF | Supplemental material


Seasonal Variation, Sources and Transport of Aerosols at Lijiang, Southeast Tibetan Plateau

Ningning Zhang , Junji Cao, Rujin Huang, Yuanqing He, Qiyuan Wang, Chongshu Zhu

DOI: 10.4209/aaqr.2015.07.0470 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1579-1590
PDF


PM2.5 Chemical Composition Analysis in Different Functional Subdivisions in Tangshan, China

Wei Wen, Shuiyuan Cheng , Lei Liu , Xufeng Chen, Xiaoqi Wang, Gang Wang, Song Li

DOI: 10.4209/aaqr.2015.09.0559 | Volume: 16| Issue: 7| Pages: 1651-1664
PDF


Characteristics and Source Apportionment of Atmospheric PM2.5 at a Coastal City in Southern Taiwan

Hung-Yi Lu, Sheng-Lun Lin , John Kennedy Mwangi , Lin-Chi Wang, Hsin-Yi Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.01.0008 | Volume: 16| Issue: 4| Pages: 1022-1034
PDF


Bulk Level to Individual Particle Level Chemical Composition of Atmospheric Dust Aerosols (PM5) over a Semi-Arid Urban Zone of Western India (Rajasthan)

Rajesh Agnihotri , Sumit K. Mishra, Pawan Yadav, Sukhvir Singh, Rashmi Rashmi, M.V.S.N. Prasad, C. Sharma, Bhuwan Chandra Arya

DOI: 10.4209/aaqr.2013.08.0270 | Volume: 15| Issue: 1| Pages: 58-71
PDF


Emission Characteristics and Chemical Compositions of both Filterable and Condensable Fine Particulate from Steel Plants

Hsi-Hsien Yang , Kuei-Ting Lee, Yueh-Shu Hsieh, Shao-Wei Luo, Ru-Jyun Huang

DOI: 10.4209/aaqr.2015.06.0398 | Volume: 15| Issue: 4| Pages: 1672-1680
PDF


Two-Years PM2.5 Observations at Four Urban Sites along the Coast of Southeastern China

Shui-Ping Wu , James Schwab, Bing-Yu Yang, An Zheng, Chung-Shin Yuan

DOI: 10.4209/aaqr.2015.05.0363 | Volume: 15| Issue: 5| Pages: 1799-1812
PDF | Supplemental material


Chemical Composition of Snow-Water and Scavenging Ratios over Costal Antarctica

Krishnakant Babanrao Budhavant , Pasumarthi Surya Prakasa Rao, Pramod Digambar Safai

DOI: 10.4209/aaqr.2013.03.0104 | Volume: 14| Issue: 3| Pages: 666-676
PDF


Urban Aerosol Characteristics during the World Expo 2010 in Shanghai

Min Zhang, Jianmin Chen , Xianyao Chen , Tiantao Cheng, Yuanling Zhang, Hefeng Zhang, Aijun Ding, Meng Wang, Abdelwahid Mellouki

DOI: 10.4209/aaqr.2012.02.0024 | Volume: 13| Issue: 1| Pages: 36-48
PDF


Chemical Characterization of Submicron Aerosol Particles in Santiago de Chile

Samara Carbone , Sanna Saarikoski, Anna Frey, Felipe Reyes, Paula Reyes, Marcela Castillo, Ernesto Gramsch, Pedro Oyola, John Jayne, Douglas R. Worsnop, Risto Hillamo

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0261 | Volume: 13| Issue: 2| Pages: 462-473
PDF


Size Distribution and Source Apportionment of Airborne Metallic Elements in Nanjing, China

Xin Hu , Zhuhong Ding, Yun Zhang, Yuanyuan Sun, Jichun Wu, Yijun Chen, Hongzhen Lian

DOI: 10.4209/aaqr.2012.11.0332 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1796-1806
PDF | Supplemental material


Spatial and Temporal Variation of Chemical Composition and Mass Closure of Ambient PM10 in Tianjin, China

Tianru Ni, Penghui Li, Bin Han, Zhipeng Bai , Xiao Ding, Qianwen Wang, Jing Huo, Bing Lu

DOI: 10.4209/aaqr.2012.10.0283 | Volume: 13| Issue: 6| Pages: 1832-1846
PDF


Size Differentiation of Individual Atmospheric Aerosol during Winter in Xi'an, China

Tafeng Hu , Junji Cao , Zhenxing Shen, Gehui Wang, Shuncheng Lee, Kinfai Ho

DOI: 10.4209/aaqr.2012.01.0011 | Volume: 12| Issue: 5| Pages: 951-960
PDF


Chemical Composition of Indoor and Outdoor Atmospheric Particles at Emperor Qin's Terra-cotta Museum, Xi’an, China

Jun-ji Cao , Hua Li, Judith C. Chow, John G. Watson, Shuncheng Lee, Bo Rong, Jun-gang Dong, Kin-fai Ho

DOI: 10.4209/aaqr.2010.10.0088 | Volume: 11| Issue: 1| Pages: 70-79
PDF


Characteristics of Traffic-related Emissions: A Case Study in Roadside Ambient Air over Xi’an, China

Zhenxing Shen , Yuemei Han, Junji Cao, Jing Tian, Chongshu Zhu, Suixin Liu, Pingping Liu, Yuanqi Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2009.10.0061 | Volume: 10| Issue: 3| Pages: 292-300
PDF


Chemistry of Monsoon and Post-Monsoon Rains at a High Altitude Location, Sinhagad, India

K.B. Budhavant , P.S.P. Rao, P.D. Safai, K. Ali

DOI: 10.4209/aaqr.2008.07.0033 | Volume: 9| Issue: 1| Pages: 65-79
PDF


Review of Measurement Methods and Compositions for Ultrafine Particles

Judith C. Chow , John G. Watson

DOI: 10.4209/aaqr.2007.05.0029 | Volume: 7| Issue: 2| Pages: 121-173
PDF


Sampling and Characterization of PM- Fractions of Ambient Particulate Matter in Bangkok Utilizing a Cascade Virtual Impactor

T. Prasserttachato, A. Podgorski, J. H. Luckner, M. Furuuchi, L. Gradon, S. Suvachittanont, W. W. Szymansk

DOI: 10.4209/aaqr.2006.03.0006 | Volume: 6| Issue: 1| Pages: 67-81
PDF


Chemical Characteristics of PM2.5 during a 2016 Winter Haze Episode in Shijiazhuang, China

Fei Chen, Xiaohua Zhang, Xinsheng Zhu, Hui Zhang, Jixi Gao , Philip K. Hopke

DOI: 10.4209/aaqr.2016.06.0274 | Volume: 17| Issue: 2| Pages: 368-380
PDF | Supplemental material


Characterization of Chemical Composition in PM2.5 in Beijing before, during, and after a Large-Scale International Event

Xiaowen Yang, Shuiyuan Cheng , Jianbing Li , Jianlei Lang, Gang Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0321 | Volume: 17| Issue: 4| Pages: 896-907
PDF


Chemical Composition and Bacterial Community in Size-Resolved Cloud Water at the Summit of Mt. Tai, China

Chao Zhu, Jianmin Chen , Xinfeng Wang, Jiarong Li, Min Wei, Caihong Xu, Xianmang Xu, Aijun Ding, Jeffrey L. Collett, Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0493 | Volume: 18| Issue: 1| Pages: 1-14
PDF | Supplemental material


Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa

Mingfu Cai, Haobo Tan , Chak K. Chan, Michihiro Mochida, Shiro Hatakeyama, Yutaka Kondo, Misha I. Schurman, Hanbing Xu, Fei Li, Kojiro Shimada, Liu Li, Yange Deng, Hikari Yai, Atsushi Matsuki, Yiming Qin, Jun Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0020 | Volume: 17| Issue: 12| Pages: 3194-3208
PDF


Reduction of Atmospheric PM2.5 Level by Restricting the Idling Operation of Buses in a Busy Station

Yen-Yi Lee, Sheng-Lun Lin , Ria Aniza, Chung-Shin Yuan

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0301 | Volume: 17| Issue: 10| Pages: 2424-2437
PDF


Effects of Chemical Composition of PM2.5 on Visibility in a Semi-Rural City of Sichuan Basin

Yun-Chun Li , Man Shu, Steven Sai Hang Ho , Jian-Zhen Yu, Zi-Bing Yuan, Zi-Fang Liu, Xian-Xiang Wang, Xiao-Qing Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0264 | Volume: 18| Issue: 4| Pages: 957-968
PDF | Supplemental material


Tire Abrasion as a Major Source of Microplastics in the Environment

Frank Sommer, Volker Dietze, Anja Baum, Jan Sauer, Stefan Gilge, Christoph Maschowski, Reto Gieré

DOI: 10.4209/aaqr.2018.03.0099 | Volume: 18| Issue: 8| Pages: 2014-2028
PDF


Inhalation Health Risk Assessment for the Human Tracheobronchial Tree under PM Exposure in a Bus Stop Scene

Xiaoyu Xu, Yidan Shang, Lin Tian , Wenguo Weng, Jiyuan Tu

DOI: 10.4209/aaqr.2018.09.0343 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1365-1376
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 during Winter in the Southern Part of Urumqi, China

Yusan Turap, Suwubinuer Rekefu, Guo Wang, Dilinuer Talifu , Bo Gao , Tuergong Aierken, Shen Hao, Xinming Wang, Yalkunjan Tursun, Mailikezhati Maihemuti, Ailijiang Nuerla

DOI: 10.4209/aaqr.2018.12.0454 | Volume: 19| Issue: 6| Pages: 1325-1337
PDF | Supplemental material


Chemical Composition and Health Risk of PM2.5 from Near-ground Firecracker Burning in Micro Region of Eastern Taiwan

Huazhen Shen, Chung-Shin Yuan, Chun-Chung Lu, Yubo Jiang, Guohua Jing, Gongren Hu, Ruilian Yu

DOI: 10.4209/aaqr.2019.08.0410 | Volume: 19| Issue: 10| Pages: 2252-2266
PDF | Supplemental material


;