OPEN ACCESS

Articles online

Just Accepted

Aerosol Vertical Distribution and Typical Air Pollution Episodes over Northeastern China during 2016 Analyzed by Ground-Based Lidar

Hujia Zhao, Huizheng Che , Yaqiang Wang, Yunsheng Dong, Yanjun Ma, Xiaoxiao Li, Ye Hong, Hongbin Yang, Yuche Liu, Yangfeng Wang, Ke Gui, Tianze Sun, Yu Zheng, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0327 | Accepted Manuscripts
PDF


Determination of Fog-Droplet Deposition Velocity from a Simple Weighing Method

Jackie Tav , Olivier Masson, Frédéric Burnet, Pascal Paulat, Thierry Bourrianne, Sébastien Conil, Laurent Pourcelot

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0519 | Accepted Manuscripts
PDF


Fog Water Chemical Composition on Ailaoshan Mountain, Yunnan Province, SW China

Felix Nieberding , Bettina Breuer, Elisa Braeckevelt, Otto Klemm, Qinghai Song, Yiping Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0060 | Accepted Manuscripts
PDF


Gas- and Water-Phase PAHs Emitted from a Single Hydrogen-Oxygen PEM Fuel Cell

Kuo-Lin Huang , Tsung-Hsuan Tsai, Shui-Jen Chen, How-Ran Chao, Yi-Ming Kuo, Jen-Hsiung Tsai

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0410 | Accepted Manuscripts
PDF


Chemical Characteristics and Source Apportionment of PM2.5 and Long-Range Transport from Northeast Asia Continent to Niigata in Eastern Japan

Ping Li , Keiichi Sato, Hideo Hasegawa, Minqun Huo, Hiroaki Minoura, Yayoi Inomata, Naoko Take, Akie Yuba, Mari Futami, Tsukasa Takahashi, Yuka Kotake

DOI: 10.4209/aaqr.2017.05.0181 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Effects of Chemical Composition of PM2.5 on Visibility in a Semi-Rural City of Sichuan Basin

Yun-Chun Li , Man Shu, Steven Sai Hang Ho , Jian-Zhen Yu, Zi-Bing Yuan, Xian-Xiang Wang, Xiao-Qing Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0264 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Temporal Variation of Atmospheric Static Electric Field and Air Ions and their Relationships to Pollution in Shanghai

Yifan Wang, Yanyu Wang, Junyan Duan, Tiantao Cheng , Hailin Zhu, Xin Xie, Yuehui Liu, Yan Ling, Xiang Li, Hongli Wang, Mei Li, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0248 | Accepted Manuscripts
PDF


Impact of Dust Storms on NPAHs and OPAHs in PM2.5 in Jinan, China, in Spring 2016: Concentrations, Health Risks, and Sources

Pan Jiang, Lingxiao Yang , Xiangfeng Chen, Ying Gao, Yanyan Li, Junmei Zhang, Tong Zhao, Hao Yu, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0274 | Accepted Manuscripts
PDF


Fog Water Collection Effectiveness: Mesh Intercomparisons

Daniel M. Fernandez , Alicia Torregrosa, Peter S. Weiss-Penzias, Bong June Zhang, Deckard Sorensen, Robert E. Cohen, Gareth McKinley, Justin Kleingartner, Andrew Oliphant, Matthew Bowman

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0040 | Accepted Manuscripts
PDF


Spectral Properties of Black Carbon Produced during Biomass Burning

Chaithanya D. Jain , Harish S. Gadhavi, Tushar Wankhede, Kanakaraju Kallelapu, Suryasree Sudhesh, Lidiya N. Das, Rahul U. Pai, Achutan Jayaraman

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0102 | Accepted Manuscripts
PDF


Black Carbon and Ozone Variability at the Kathmandu Valley and at the Southern Himalayas: A Comparison between a “Hot Spot” and a Downwind High-Altitude Site

Davide Putero , Angela Marinoni, Paolo Bonasoni, Francescopiero Calzolari, Maheswar Rupakheti, Paolo Cristofanelli

DOI: 10.4209/aaqr.2017.04.0138 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Source Apportionment of PM10 at an Urban Site of a South Asian Mega City

Imran Shahid , Muhammad Usman Alvi, Muhammad Zeeshaan Shahid, Khan Alam, Farrukh Chishtie

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0237 | Accepted Manuscripts
PDF | Supplemental material


Estimates of Atmospheric Aerosols Adhered to the High Voltage Electric wire in the Yangtze River Delta Region of China

Jingliang Hao, Leiming Zhang, Tianliang Zhao , Song Gao, Jie Li, Yongwei Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.06.0218 | Accepted Manuscripts
PDF


Seasonal Characteristics of Black Carbon Aerosol and its Potential Source Regions in Baoji, China

Bianhong Zhou, Qiyuan Wang , Qi Zhou, Zhangquan Zhang, Gehui Wang, Ni Fang, Meijuan Li, Junji Cao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.02.0070 | Accepted Manuscripts
PDF


Nano- and Submicron Particles Emission during Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) of Steel: Differences between Automatic and Manual Process

Elena Baracchini, Carlotta Bianco, Matteo Crosera, Francesca Larese Filon, Elena Belluso, Silvana Capella, Giovanni Maina, Gianpiero Adami

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0226 | Accepted Manuscripts
PDF


;