OPEN ACCESS

Articles online

In Press

Indoor Air Pollution Levels in Decorated Residences and Public Places over Xi’an, China

Tian Chang, Dongxiao Ren, Zhenxing Shen , Yu Huang, Jian Sun, Junji Cao, Jiyang Zhou, Hongxia Liu, Hongmei Xu, Chunli Zheng, Hua Pan, Chi He

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0542 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Characteristics of Water-Soluble Inorganic Components and Acidity of PM2.5 in a Coastal City of China

Xin Wu, Junjun Deng, Jinsheng Chen , Youwei Hong, Lingling Xu, Liqian Yin, Wenjiao Du, Zhenyu Hong, Nanzhen Dai, Chung-Shin Yuan

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0513 | Article In Press
PDF


Chemical Characterization of Wintertime Aerosols over Islands and Mountains in East Asia: Impacts of the Continental Asian Outflow

Shantanu Kumar Pani, Chung-Te Lee , Charles C.-K. Chou, Kojiro Shimada, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami, Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0097 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Chemical Characterization and Source Apportionment of PM2.5 during Spring and Winter in the Yangtze River Delta, China

Wenjiao Du, Yanru Zhang, Yanting Chen, Lingling Xu , Jinsheng Chen , Junjun Deng, Youwei Hong, Hang Xiao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0108 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Competitive Adsorption of O2 and Toluene on the Surface of FeOx/SBA-15 Catalyst

Meijuan Lu, Rong Huang, Weicheng Xu, Junliang Wu, Mingli Fu, Limin Chen, Daiqi Ye

DOI: 10.4209/aaqr.2016.05.0186 | Article In Press
PDF


Model Estimation of Sulfate Aerosol Sources Collected at Cape Hedo during an intensive Campaign in October–November, 2015

Syuichi Itahashi , Shiro Hatakeyama, Kojiro Shimada, Shiori Tatsuta, Yuta Taniguchi, Chak Keung Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0592 | Article In Press
PDF


Fog Spatial Distributions over the Central Namib Desert - An Isotope Approach

Kudzai Farai Kaseke, Chao Tian, Lixin Wang , Mary Seely, Roland Vogt, Theo Wassenaar, Roland Mushi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0062 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Comparison of PM2.5 Exposure in Hazy and Non-Hazy Days in Nanjing, China

Ting Zhang, Steven N. Chillrud, Junfeng Ji , Yang Chen, Masha Pitiranggon, Wenqing Li, Zhenyang Liu, Beizhan Yan

DOI: 10.4209/aaqr.2016.07.0301 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Inter-Laboratory Validation of the Method to Determine the Filtration Efficiency for Airborne Particles in the 3–500 nm Range and Results Sensitivity Analysis

Panagiota Sachinidou, Yeon Kyoung Bahk, Min Tang, Ningning Zhang, Shawn S.C. Chen, David Y.H. Pui, Bruno Araújo Lima, Gabriele Bosco, Paolo Tronville, Thomas Mosimann, Mikael Eriksson, Jing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.03.0104 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Aqueous Secondary Organic Aerosol Formation in Ambient Cloud Water Photo-Oxidations

Misha I. Schurman , Alexandra Boris, Yury Desyaterik, Jeffrey L. Collett Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0029 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Contributions of Long-Range Transported and Locally Emitted Nitrate in Size-Segregated Aerosols in Japan at Kyushu and Okinawa

Shiori Tatsuta, Kojiro Shimada, Chak K. Chan, Yong Pyo Kim, Neng-Huei Lin, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0587 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Influence of Cloud/Fog on Atmospheric VOCs in the Free Troposphere: A Case Study at Mount Tai in Eastern China

Fengchun Yang, Yan Wang , Hongli Li , Minmin Yang, Tao Li, Fangfang Cao, Jianmin Chen, Zhe Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0536 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Combined Impact of Tropical Cyclones and Surrounding Circulations on Regional Haze-Fog in Northern China

Ziqi Cao, Lifang Sheng , Qian Liu, Yina Diao, Wencai Wang, Wenjun Qu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0549 | Article In Press
PDF


Modeling the Long-Range Transport of Particulate Matters for January in East Asia using NAQPMS and CMAQ

Zhe Wang , Syuichi Itahashi, Itsushi Uno, Xiaole Pan, Kazuo Osada, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa, Kei Tamura, Zifa Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0534 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Dynamic Monitoring of the Strong Sandstorm Migration in Northern and Northwestern China via Satellite Data

Qinghua Su, Lin Sun , Yikun Yang, Xueying Zhou, Ruibo Li, Shangfeng Jia

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0600 | Article In Press
PDF


Measurement of Ambient PAHs in Kumamoto: Differentiating Local and Transboundary Air Pollution

Taichi Sugiyama, Kojiro Shimada , Kaori Miura, Neng-Huei Lin, Yong Pyo Kim, Chak K. Chan, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0585 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Chemical Composition Characteristics of PM2.5 in Three Cities in Henan, Central China

Nan Jiang, Yue Guo, Qun Wang, Panru Kang, Ruiqin Zhang , Xiaoyan Tang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.10.0463 | Article In Press
PDF


Chemical Analysis of Particulate Matter in the Harvest Period in an Agricultural Region of Eastern China

Danni Liang, Xian Ma, Jinsheng Zhang, Zejun Liu, Jianhui Wu , Yinchang Feng, Yufen Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.08.0372 | Article In Press
PDF


Fabrication and Characterization of Polysulfone Membranes Coated with Polydimethysiloxane for Oxygen Enrichment

Kok Chung Chong , Soon Onn Lai, Woei Jye Lau, Hui San Thiam, Ahmad Fauzi Ismail, Abdul Karim Zulhairun

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0571 | Article In Press
PDF


Investigating Real-World Emissions of China’s Heavy-Duty Diesel Trucks: Can SCR Effectively Mitigate NOx Emissions for Highway Trucks?

Liqiang He, Jingnan Hu , Shaojun Zhang, Ye Wu , Xing Guo, Xing Guo, Jinghao Song, Lei Zu, Xuan Zheng, Xiaofeng Bao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0531 | Article In Press
PDF | Supplemental material


A Fog Event off the Coast of the Hangzhou Bay during Meiyu Period in June 2013

Qian Wang, Su-Ping Zhang , Qi Wang, Zhao-Xi Meng, Darko Koračin, Shan-Hong Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0489 | Article In Press
PDF


Application of Gas Cyclone–Liquid Jet Absorption Separator for Flue-Gas Desulfurization

Yi-Mou Wang, Xue-Jing Yang, Peng-Bo Fu, Liang Ma , An-Lin Liu, Meng-Ya He

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0574 | Article In Press
PDF


Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa

Mingfu Cai, Haobo Tan , Chak K. Chan, Michihiro Mochida, Shiro Hatakeyama, Yutaka Kondo, Misha I. Schurman, Hanbing Xu, Fei Li, Kojiro Shimada, Liu Li, Yange Deng, Hikari Yai, Atsushi Matsuki, Yiming Qin, Jun Zhao

DOI: 10.4209/aaqr.2017.01.0020 | Article In Press
PDF


Aircraft Measurements of the Aerosol Spatial Distribution and Relation with Clouds over Eastern China

Jian Hao, Yan Yin , Xiang Kuang, Jinghua Chen, Liang Yuan, Hui Xiao, Zihua Li, Meijuan Pu, Jia Wang, Xuedong Zhou, Yuwen Chen, Yixiao Wu

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0576 | Article In Press
PDF


A Low Cost System for Detecting Fog Events and Triggering an Active Fog Water Collector

Peter Weiss-Penzias , Daniel Fernandez, Robert Moranville, Chad Saltikov

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0508 | Article In Press
PDF


Role of Fog in Urban Heat Island Modification in Kraków, Poland

Anita Bokwa , Agnieszka Wypych, Monika J. Hajto

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0581 | Article In Press
PDF


Fogs and Air Quality on the Southern California Coast

Alexandra J. Boris, Denise C. Napolitano, Pierre Herckes, Andrea L. Clements, Jeffrey L. Collett, Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0522 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Importance of Long-Range Nitrate Transport Based on Long-Term Observation and Modeling of Dust and Pollutants over East Asia

Itsushi Uno , Kazuo Osada, Keiya Yumimoto, Zhe Wang, Syuichi Itahashi, Xiaole Pan, Yukari Hara, Shigekazu Yamamoto, Tomoaki Nishizawa

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0494 | Article In Press
PDF


Chemical Composition and Bacterial Community in Size-Resolved Cloud Water at the Summit of Mt. Tai, China

Chao Zhu, Jianmin Chen , Xinfeng Wang, Jiarong Li, Min Wei, Caihong Xu, Xianmang Xu, Aijun Ding, Jeffrey L. Collett Jr.

DOI: 10.4209/aaqr.2016.11.0493 | Article In Press
PDF | Supplemental material


Regional Impact of Biomass Burning in Southeast Asia on Atmospheric Aerosols during the 2013 Seven South-East Asian Studies Project

Jie Li , Yuqia Zhang, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Yingchun Yang, Huili Huang, Jianjun Li, Qiang Zhang, Chuanyao Lin, Neng-Huei Lin

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0422 | Article In Press
PDF


Characteristics of Particulate-Phase Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the Atmosphere over the Central Himalayas

Pengfei Chen, Chaoliu Li, Shichang Kang , Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Fangping Yan, Quanlian Li, Qianggong Zhang, Junming Guo, Zhenming Ji, Dipesh Rupakheti, Wei Luo

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0385 | Article In Press
PDF


Optimized Broadband Extinction Method for Retrieving 500 nm AOD with Long-Term Direct Solar Radiation: Model Test and Application

Jinyuan Xin , Yongjing Ma , Ruixia Liu, Lingbin Kong, Lili Wang, Yining Ma, Wenyu Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2016.12.0591 | Article In Press
PDF


Characteristics and Sources of Speciated Atmospheric Mercury at a Coastal Site in the East China Sea Region

Lei Zhang, Long Wang, Shuxiao Wang , Hongying Dou, Jianfeng Li, Shu Li, Jiming Hao

DOI: 10.4209/aaqr.2016.09.0402 | Article In Press
PDF | Supplemental material


;