OPEN ACCESS

Articles online

Category: Aerosol Source, Formation, Transport, Deposition, and its Chemical and Physical Processes

Temporal Variation of Atmospheric Static Electric Field and Air Ions and their Relationships to Pollution in Shanghai

Yifan Wang, Yanyu Wang, Junyan Duan, Tiantao Cheng , Hailin Zhu, Xin Xie, Yuehui Liu, Yan Ling, Xiang Li, Hongli Wang, Mei Li, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.07.0248 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1631-1641
PDF


Understanding the Regional Transport Contributions of Primary and Secondary PM2.5 Components over Beijing during a Severe Pollution Episodes

Wei Wen, Xiaodong He , Xin Ma , Peng Wei, Shuiyuan Cheng, Xiaoqi Wang, Lei Liu

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0406 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1720-1733
PDF


Field Measurements for Quantifying Semi-Volatile Aerosol Influence on Physical and Optical Properties of Ambient Aerosols in the Kathmandu Valley, Nepal

Sujan Shrestha , Siva Praveen Puppala , Bhupesh Adhikary, Kundan Lal Shrestha, Arnico K. Panday

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0492 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1617-1630
PDF | Supplemental material


A Modeling Study of the Impact of Crop Residue Burning on PM2.5 Concentration in Beijing and Tianjin during a Severe Autumn Haze Event

Yike Zhou, Zhiwei Han , Ruiting Liu, Bin Zhu, Jiawei Li, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0334 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1558-1572
PDF


Evolution of Key Chemical Components in PM2.5 and Potential Formation Mechanisms of Serious Haze Events in Handan, China

Chengyu Zhang, Litao Litao Wang , Mengyao Qi, Xiao Ma, Le Zhao, Shangping Ji, Yu Wang, Xiaohan Lu, Qing Wang, Ruiguang Xu, Yongliang Ma

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0386 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1545-1557
PDF


Long-range Transport of Aerosols from Biomass Burning over Southeastern South America and their Implications on Air Quality

Leila Droprinchinski Martins , Ricardo Hallak, Rafaela Cruz Alves, Daniela S. de Almeida, Rafaela Squizzato, Camila A.B. Moreira, Alexandra Beal, Iara da Silva, Anderson Rudke, Jorge A. Martins

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0545 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1734-1745
PDF | Supplemental material


Pollution Characteristics of Water-soluble Ions in Aerosols in the Urban Area in Beibei of Chongqing

Yanpei Li, Qingju Hao, Tianxue Wen, Dongsheng Ji, Zirui Liu, Yuesi Wang, Xiaoxi Li, Xinhua He, Changsheng Jiang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0500 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1531-1544
PDF


Chemical Characterization of PM1-2.5 and its Associations with PM1, PM2.5-10 and Meteorology in Urban and Suburban Environments

Jana Kozákovác , Cecilia Leoni, Miroslav Klán, Jan Hovorka, Martin Racek, Martin Koštejn, Jakub Ondráček, Pavel Moravec, Jaroslav Schwarz

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0479 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1684-1697
PDF | Supplemental material


Source Profiles for PM10-2.5 Resuspended Dust and Vehicle Exhaust Emissions in Central India

Shamsh Pervez , Shahina Bano, John G. Watson, Judith C. Chow , Jeevan Lal Matawle, Anjali Shrivastava, Suresh Tiwari, Yasmeen Fatima Pervez

DOI: 10.4209/aaqr.2017.08.0259 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1660-1672
PDF | Supplemental material


A Comparative Analysis of Aerosol Microphysical, Optical and Radiative Properties during the Spring Festival Holiday over Beijing and Surrounding Regions

Yu Zheng, Huizheng Che , Xiangao Xia, Yaqiang Wang, Hujia Zhao, Hong Wang, Victor Estellés, Linchang An, Ke Gui, Tianze Sun, Boshi Kang, Deguang Zhang, Chunyang Zhao, Chong Liu, Zhuozhi Shu, Yongliang Sun, Bingbo Huang, Rongfan Chai, Tianliang Zhao, Xiaoye Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0396 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1774-1787
PDF


Elemental Composition and Source Apportionment of Fine and Coarse Particles at Traffic and Urban Background Locations in Athens, Greece

Georgios Grivas , Stavros Cheristanidis, Archontoula Chaloulakou, Petros Koutrakis, Nikos Mihalopoulos

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0567 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1642-1659
PDF | Supplemental material


Characteristics and Source Identification of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and n-Alkanes in PM2.5 in Xiamen

Ningning Zhang , Junji Cao, Lijuan Li, Steven Sai Hang Ho, Qiyuan Wang, Chongshu Zhu, Linlin Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0493 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1673-1683
PDF


Differentiating between Local and Remote Pollution over Taiwan

Pavel Kishcha , Sheng-Hsiang Wang, Neng-Huei Lin, Arlindo da Silva, Tang-Huang Lin, Po-Hsiung Lin, Gin-Rong Liu, Boris Starobinets, Pinhas Alpert

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0378 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1788-1798
PDF


Trend in Fine Sulfate Concentrations and the Associated Secondary Formation Processes at an Urban Site in North China

Yating Zhang, Liang Wen, Jianmin Chen, Xinfeng Wang , Likun Xue, Lingxiao Yang, Liwei Wang, Zeyuan Li, Chuan Yu, Tianshu Chen, Wenxing Wang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.10.0358 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1519-1530
PDF | Supplemental material


Chemical Characteristics of Fine and Coarse Particles during Wintertime over Two Urban Cities in North India

Sushil Kumar, Supriya Nath, Manpreet Singh Bhatti, Sudesh Yadav

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0051 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1573-1590
PDF | Supplemental material


Effects of Wintertime Polluted Aerosol on Clouds over the Yangtze River Delta: Case Study

Chen Xu, Junyan Duan, Yanyu Wang, Mei Li, Tiantao Cheng , Hua Wang , Hailin Zhu, Xin Xie, Yuehui Liu, Yan Ling, Xiang Li, Lingdong Kong, Qianshan He, Hongli Wang, Renjian Zhang

DOI: 10.4209/aaqr.2017.09.0322 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1799-1816
PDF | Supplemental material


Agricultural Burning and Air Quality over Northern India: A Synergistic Analysis using NASA’s A-train Satellite Data and Ground Measurements

Hiren Jethva , Duli Chand, Omar Torres, Pawan Gupta, Alexei Lyapustin, Falguni Patadia

DOI: 10.4209/aaqr.2017.12.0583 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1756-1773
PDF | Supplemental material


Mass Concentrations and Carbonaceous Compositions of PM0.1, PM2.5, and PM10 at Urban Locations of Hanoi, Vietnam

Nguyen Thi Thu Thuy, Nghiem Trung Dung , Kazuhiko Sekiguchi, Ly Bich Thuy, Nguyen Thi Thu Hien, Ryosuke Yamaguchi

DOI: 10.4209/aaqr.2017.11.0502 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1591-1605
PDF | Supplemental material


Thermophoresis and Brownian Motion Effects on Nanoparticle Deposition Inside a 90° Square Bend Tube

Zhao-Qin Yin, Xian-Feng Li, Fu-Bing Bao , Cheng-Xu Tu, Xiao-Yan Gao

DOI: 10.4209/aaqr.2018.02.0047 | Volume: 18| Issue: 7| Pages: 1746-1755
PDF


;