About AAQR

Aims and Scope

Articles online
For contributors
Call for Papers
Guideline for the
Special Issue Proposal
Subscription
Information

Advertising

Contact Us
 
Search for  in   Search  Advanced search  

 

Volume 15, No. 5, October 2015

Cover Page and Content

Aerosol PhysicsAerosol and Atmospheric Chemistry


Pollution Properties of Water-Soluble Secondary Inorganic Ions in Atmospheric PM2.5 in the Pearl River Delta Region
Dingli Yue, Liuju Zhong, Tao Zhang, Jin Shen, Yan Zhou, Limin Zeng, Huabin Dong, Siqi Ye
Pages 1737-1747

Article Full Text PDF (1.44 MB) PDF

Chemical Composition of PM2.5 Based on Two-Year Measurements at an Urban Site in Beijing
Guoyuan Hu, Junying Sun, Yangmei Zhang, Xiaojing Shen, Yun Yang
Pages 1748-1759

Article Full Text PDF (514 KB) PDF

Spatio-Temporal Analyses of Formaldehyde over Pakistan by Using SCIAMACHY and GOME-2 Observations
Muhammad Fahim Khokhar, Tameem Khalid, Naila Yasmin, Isabelle De Smedt
Pages 1760-1773

Article Full Text PDF (9.15 MB) PDF


Particles and Metallic Elements near a High-Tech Industrial Park: Analysis of Size Distributions
Wei-Yea Chen, Ho-Wen Chen, Cheng-Nan Chang, Yu-Hao Lin, Yen-Hsun Chuang, Yu-Chi Lin
Pages 1787-1798

Article Full Text PDF (3.29 MB) PDF


Characterisation of Sodium Aerosol in Cover Gas Region of SILVERINA Loop
Amit Kumar, Venkatesan Subramanian, Subramanian Krishnakumar, Ramakrishnan Baskaran, Sivasubramanian Chandramouli, Balasubramanian Venkatraman
Pages 1813-1822

Article Full Text PDF (1.02 MB) PDF

Urban Air Quality

Characteristics of Aerosol Extinction Coefficient in Taipei Metropolitan Atmosphere
Yu-Chih Cheng, Chi-Sung Liang, Jin-Yuan Syu, Yuan-Yi Chang, Yeou-Lih Yan, Shui-Jen Chen, Chih-Chieh Chen, Wen-Yinn Lin
Pages 1823-1835

Article Full Text PDF (11.15 MB) PDF


Impact of Meteorological Parameters and Gaseous Pollutants on PM2.5 and PM10 Mass Concentrations during 2010 in Xi’an, China
Ping Wang, Junji Cao, Xuexi Tie, Gehui Wang, Guohui Li, Tafeng Hu, Yaoting Wu, Yunsheng Xu, Gongdi Xu, Youzhi Zhao, Wenci Ding, Huikun Liu, Rujin Huang, Changlin Zhan
Pages 1844-1854

Article Full Text PDF (5.97 MB) PDF


Temporal and Spatial Characteristics of Ambient Air Quality in Beijing, China
Ying Zhou, Shuiyuan Cheng, Dongsheng Chen, Jianlei Lang, Gang Wang, Tingting Xu, Xiaoqi Wang, Sen Yao
Pages 1868-1880

Article Full Text PDF (1.53 MB) PDF

A Heavy Haze Episode in Shanghai in December of 2013: Characteristics, Origins and Implications
Qingyu Zhang, Renchang Yan, Juwang Fan, Shaocai Yu, Weidong Yang, Pengfei Li, Si Wang, Bixin Chen, Weiping Liu, Xiaoyu Zhang
Pages 1881-1893

Article Full Text PDF (1.92 MB) PDF

Air ToxicsUtilization and Improvement of the Adsorption Method for Sampling PCDD/Fs from a Sinter Plant
Mao-Sung Wang, Sheng-Lun Lin, Guo-Ping Chang-Chien, Lin-Chi Wang, Chia-Yang Chen
Pages 1917-1932

Article Full Text PDF (1.53 MB) PDF

Particle Size Distributions of PCDD/Fs and PBDD/Fs in Ambient Air in a Suburban Area in Beijing, China
Xian Zhang, Qing-Qing Zhu, Shu-Jun Dong, Hong-Xing Zhang, Xiao-Ke Wang, Mei Wang, Li-Rong Gao, Ming-Hui Zheng
Pages 1933-1943

Article Full Text PDF (1000 KB) PDF Supplementary Material PDF (168 KB) PDF


Air Pollution and Health EffectsAir Pollution Modeling


Distribution of Ozone and Related Compounds in the Marine Boundary Layer of the Northern South China Sea in 2010
Yung-Yao Lan, Ben-Jei Tsuang, Neng-Huei Lin, Huang-Hsiung Hsu, Chung-Chieh Yu, Yung-Ta Chen
Pages 1990-2008

Article Full Text PDF (5.06 MB) PDF

Verification of Chemical Transport Models for PM2.5 Chemical Composition Using Simultaneous Measurement Data over Japan
Yu Morino, Tatsuya Nagashima, Seiji Sugata, Kei Sato, Kiyoshi Tanabe, Tadayoshi Noguchi, Akinori Takami, Hiroshi Tanimoto, Toshimasa Ohara
Pages 2009-2023

Article Full Text PDF (5.26 MB) PDF Supplementary Material PDF (15.28 MB) PDF

Optical/Radiative Properties and Remote Sensing


Vertical Distribution and Columnar Optical Properties of Springtime Biomass-Burning Aerosols over Northern Indochina during 2014 7-SEAS Campaign
Sheng-Hsiang Wang, Ellsworth J. Welton, Brent N. Holben, Si-Chee Tsay, Neng-Huei Lin, David Giles, Sebastian A. Stewart, Serm Janjai, Xuan Anh Nguyen, Ta-Chih Hsiao, Wei-Nai Chen, Tang-Huang Lin, Sumaman Buntoung, Somporn Chantara, Wan Wiriya
Pages 2037-2050

Article Full Text PDF (3.17 MB) PDF

Aerosol Optical Properties over Mount Song, a Rural Site in Central China
Lunche Wang, Wei Gong, Ramesh P. Singh, Xiangao Xia, Huizheng Che, Ming Zhang, Hong Lin
Pages 2051-2064

Article Full Text PDF (5.52 MB) PDF

Fine Mode Aerosol Optical Properties Related to Cloud and Fog Processing over a Cluster of Cities in Northeast China
Huizheng Che, Hujia Zhao, Xiangao Xia, Yunfei Wu, Jun Zhu, Yanjun Ma, Yangfeng Wang, Hong Wang, Yaqiang Wang, Xiaoye Zhang, Guangyu Shi
Pages 2065-2081

Article Full Text PDF (5.74 MB) PDF


Control Techniques and Strategy

Simultaneous Control of Elemental Mercury/Sulfur Dioxide/Nitrogen Monoxide from Coal-Fired Flue Gases with Metal Oxide-Impregnated Activated Carbon
Chun-Hsiang Chiu, Hong-Ping Lin, Tien-Ho Kuo, Shiao-Shing Chen, Tien-Chin Chang, Kai-Han Su, Hsing-Cheng Hsi
Pages 2094-2103

Article Full Text PDF (955 KB) PDF

Biomass Combustion Aerosol

A Biomass Combustion Chamber: Design, Evaluation, and a Case Study of Wheat Straw Combustion Emission Tests
Jie Tian, Judith C. Chow, Junji Cao, Yongming Han, Haiyan Ni, L.-W. Antony Chen, Xiaoliang Wang, Rujin Huang, Hans Moosmüller, John G. Watson
Pages 2104-2114

Article Full Text PDF (656 KB) PDF Supplementary Material PDF (229 KB) PDF

Diesel Engine Emission


Characteristics of Exhaust Emissions of a Diesel Generator Fueled with Water-Containing Butanol and Waste-Edible-Oil-Biodiesel Blends
Jen-Hsiung Tsai, Shui-Jen Chen, Kuo-Lin Huang, Wen-Yinn Lin, Chih-Chung Lin, Jyun-Yuan Ding, Cheng-Hsien Yang, Juei-Yu Chiu, Chuen-Huey Chiu
Pages 2129-2139

Article Full Text PDF (339 KB) PDF

Engine Emission


Technical Notes

Real-Time Measurements of Ozone and UV Radiation during Pyrotechnic Displays
Sandra Caballero, Nuria Galindo, Ramón Castañer, Joaquín Giménez, Javier Crespo
Pages 2150-2157

Article Full Text PDF (776 KB) PDFEvaluation of Hindrance to the Growth of SiN Passivation Layer by Contamination of Fluoride Ions in Front Opening Unified Pod (FOUP)
Gil Joo Song, Sung Min Hwang, Soo Jong Koo, Hyoung Ryeun Kim, Hee Chang Jang, Jeong Hoon Hong, Hyun Yul Park, Euiji Choi, Jin Young Kim, Tae Yong Noh, Eungsun Lee, Seoung-Kyo Yoo
Pages 2175-2183

Article Full Text PDF (774 KB) PDF


Copyright © 2009-2015 AAQR All right reserved.