About AAQR

Aims and Scope

Articles online
For contributors
Call for Papers
Guideline for the
Special Issue Proposal
Subscription
Information

Advertising

Contact Us
 
Search for  in   Search  Advanced search  

 

Articles in press


Accessing the Impact of Sea-Salt Emissions on Aerosol Chemical Formation and Deposition over Pearl River Delta, China
Yiming Liu, Shuting Zhang, Qi Fan, Dui Wu, Pakwai Chan, Xuemei Wang, Shaojia Fan, Yerong Feng, Yingying Hong
Article Full Text PDF (11.73 MB) PDF

Fine Mode Aerosol Optical Properties Related to Cloud and Fog Processing over a Cluster of Cities in Northeast China
Huizheng Che, Hujia Zhao, Xiangao Xia, Yunfei Wu, Jun Zhu, Yanjun Ma, Yangfeng Wang, Hong Wang, Yaqiang Wang, Xiaoye Zhang, Guangyu Shi
Article Full Text PDF (5.65 MB) PDF


Size Evolution of Sodium Combustion Aerosol with Various RH%
Amit Kumar, Venkatesan Subramanian, Ramakrishnan Baskaran, Balasubramanian Venkatraman
Article Full Text PDF (700 KB) PDF
Evaluation of Hindrance to the Growth of SiN Passivation Layer by Contamination of Fluoride Ions in Front Opening Unified Pod (FOUP)
Gil Joo Song, Sung Min Hwang, Soo Jong Koo, Hyoung Ryeun Kim, Hee Chang Jang, Jeong Hoon Hong, Hyun Yul Park, Euiji Choi, Jin Young Kim, Tae Yong Noh, Eungsun Lee, Seoung-Kyo Yoo
Article Full Text PDF (775 KB) PDFTemporal and Spatial Characteristics of Ambient Air Quality in Beijing, China
Ying Zhou, Shuiyuan Cheng, Dongsheng Chen, Jianlei Lang, Gang Wang, Tingting Xu, Xiaoqi Wang, Sen Yao
Article Full Text PDF (1.5 MB) PDF


A Biomass Combustion Chamber: Design, Evaluation, and a Case Study of Wheat Straw Combustion Emission Tests
Jie Tian, Judith C. Chow, Junji Cao, Yongming Han, Haiyan Ni, L.-W. Antony Chen, Xiaoliang Wang, Rujin Huang, Hans Moosmüller, John G. Watson
Article Full Text PDF (734 KB) PDF
Ambient Air Heavy Metals in PM2.5 and Potential Human Health Risk Assessment in an Informal Electronic-Waste Recycling Site of China
Xiangbin Zheng, Xijin Xu, Taofeek Akangbe Yekeen, Yuling Zhang, Aimin Chen, Stephani S. Kim, Kim N. Dietrich, Shuk-Mei Ho, Shu-An Lee, Tiina Reponen, Xia Huo
Article Full Text PDF (356 KB) PDF

Emission Characteristics and Concentrations of Gaseous Pollutants in Environmental Moxa Smoke
Jian Huang, Yu-Hai Huang, Min Yee Lim, Jing-Ying Zhang, Bai-Xiao Zhao, Xiao-Bin Jin, Jin-Liang Zhang
Article Full Text PDF (322 KB) PDF


A Pilot Investigation of PM Indoor/Outdoor Mass Concentration and Chemical Analysis during a Period of Extensive Fireplace Use in Athens
Dikaia E. Saraga, Anastasia Makrogkika, Sotirios Karavoltsos, Aikaterini Sakellari, Evangelia Diapouli, Konstantinos Eleftheriadis, Christos Vasilakos, Constantinos Helmis, Thomas Maggos
Article Full Text PDF (1.53 MB) PDFDiagnosis of Photochemical Ozone Production Rates and Limiting Factors in Continental Outflow Air Masses Reaching Fukue Island, Japan: Ozone-Control Implications
Yugo Kanaya, Hiroshi Tanimoto, Yoko Yokouchi, Fumikazu Taketani, Yuichi Komazaki, Hitoshi Irie, Hisahiro Takashima, Xiaole Pan, Susumu Nozoe, Satoshi Inomata
Article Full Text PDF (1.93 MB) PDF


Chemical Composition and Light Extinction Contribution of PM2.5 in Urban Beijing for a 1-Year Period
Huanbo Wang, Mi Tian, Xinghua Li, Qing Chang, Junji Cao, Fumo Yang, Yongliang Ma, Kebin He
Article Full Text PDF (533 KB) PDF

Predicting and Controlling Nuclear Accident Hazards: Issues and Challenges
Shun-Xiang Huang, Ji-Ping Zhang, Wei-Di Yang, Zi-Fa Wang, Fei Hu, Feng Liu, Li Sheng, Qing-Cun Zeng
Article Full Text PDF (1.05 MB) PDF
Characterisation of Sodium Aerosol in Cover Gas Region of SILVERINA Loop
Amit Kumar, Venkatesan Subramanian, Subramanian Krishnakumar, Ramakrishnan Baskaran, Sivasubramanian Chandramouli, Balasubramanian Venkatraman
Article Full Text PDF (1.02 MB) PDF

Verification of Chemical Transport Models for PM2.5 Chemical Composition Using Simultaneous Measurement Data over Japan
Yu Morino, Tatsuya Nagashima, Seiji Sugata, Kei Sato, Kiyoshi Tanabe, Tadayoshi Noguchi, Akinori Takami, Hiroshi Tanimoto, Toshimasa Ohara
Article Full Text PDF (5.29 MB) PDF


Towards a Universal “Baseline” Characterisation of Air Masses for High- and Low-Altitude Observing Stations Using Radon-222
Scott D. Chambers, Alastair G. Williams, Franz Conen, Alan D. Griffiths, Stefan Reimann, Martin Steinbacher, Paul B. Krummel, L. Paul Steele, Marcel V. van der Schoot, Ian E. Galbally, Suzie B. Molloy, John E. Barnes
Article Full Text PDF (607 KB) PDFAnalysis of Organic Aerosol in Fukuoka, Japan Using a PMF Method
Akinori Takami, Takao Miyoshi, Satoshi Irei, Ayako Yoshino, Kei Sato, Atsushi Shimizu, Masahiko Hayashi, Keiichiro Hara, Naoki Kaneyasu, Shiro Hatakeyama
Article Full Text PDF (3.5 MB) PDFSeasonal Variations of Total Gaseous Mercury at a French Coastal Mediterranean Site
Nicolas Marusczak, Sabine Castelle, Benoist de Vogüé, Joël Knoery, Daniel Cossa
Article Full Text PDF (967 KB) PDF

Real-Time Measurements of Ozone and UV Radiation during Pyrotechnic Displays
Sandra Caballero, Nuria Galindo, Ramón Castañer, Joaquín Giménez, Javier Crespo
Article Full Text PDF (778 KB) PDF


Aerosol Optical Properties over Mount Song, a Rural Site in Central China
Lunche Wang, Wei Gong, Ramesh P. Singh, Xiangao Xia, Huizheng Che, Ming Zhang, Hong Lin
Article Full Text PDF (5.33 MB) PDF


Copyright © 2009-2015 AAQR All right reserved.